ŞEKER FABRİKALARININ YURT DIŞI ÖZELLEŞTİRMESİNE HAYIR, MİLLİ KURUMLAR TÜRK MİLLETİ’NİNDİR

Millet Partisi İl Başkanı Ahmet KARA yaptığı yazılı açıklamada şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını milli ekonomiye vurulan bir darbe olarak değerlendirdi. Bu son özelleştirme teşebbüsü ile halk sağlığının devlet eliyle riske atıldığı aynı zamanda ülkenin dışa bağımlılığının her geçen gün daha da artırıldığının altı çizildi. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi için yabancıların eline geçmesinin önlenmesini isteyen Kara; gayri millî sermayenin ve taşeronlarının eline geçmesine engel olacak tedbirlerin de alınması, özelleştirilen kamu kurumlarının daima Türk Milleti’nin malı olarak kalması gerektiği vurgulandı. 

Ahmet Kara özetle şöyle dedi:

Türk Telekom, Tüpraş, Petkim, banka gibi stratejik kurumlarımız yabancı sermayenin eline geçerken limanlar, elektrik dağıtım şirketleri, araç muayene istasyonları, kamu bina ve arsaları, birçok kâr getiren fabrikalar da özelleştirme ihaleleri yoluyla yabancıların olmuştur.

Özelleştirmelerle dışa bağımlılığımız artmış, içeride de oluşturulan rantlarla yandaş zenginlerin oluşumu sağlanmıştır.

Son olarak 14 şeker fabrikası Türk Milleti’nin geleceği ve sağlığı hiçe sayılarak bir oldubitti ile satışa çıkarılmıştır. Satışa çıkarılan bu şeker fabrikalarının bir çoğu düşük kapasite ile çalışmasına rağmen kâr eden ve kârlılığından dolayı plaket ile ödüllendirilen işletmelerdir. Yapılacak bu özelleştirme ile şekerpancarı üretimi sonlandırılarak çiftçiye darbe vurulacak, sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şeker ithalatının önünün açılması ile de sağlığımız küresel sermayenin para kazanması uğruna tehlikeye atılacaktır.

Kârlı ve stratejik öneme haiz müesseselerin özelleştirmeler ile yabancı sermayenin eline geçmesi emperyalizmin milli ekonomimiz üzerine koyduğu bir ipotektir. Siyasi ikballer uğruna Türk Milleti’nin geleceğine ipotek konulmasına fırsat verilmemelidir.

Şeker veya herhangi bir kamu kuruluşu özelleştirilecekse yabancıların eline geçmesi önlenmelidir. Bir o kadar önemli olan da dış sermayenin iç işbirlikçilerinin eline geçmesine engel olacak tedbirler de alınmalı, özelleştirilen kamu kurumu Türk Milleti’nin malı olarak kalmalıdır.

Yorum Yapın

Navigate