YUNANİSTAN KENDİSİNİ EGE’NİN TEK SAHİBİ SANIYOR

Ege’de Tek Yönlü Uluslararası Hukuk Uygulamak İsteyen 

Batı’nın Şımarık Çocuğu Yunanistan’ın,

Lozan’da Hakları Koruma Altına Alınan

Batı Trakya Türk Toplumuna Gözdağı Vermek İstemesini

Şiddetle Kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Batı Trakya’daki soydaşlarımızın ölüsüne de, dirisine de sahip çıkacağız!

 

Karşılıklı kıyılarımızın olduğu Ege Denizi’nin sanki tek sahibi kendisiymiş gibi, Yunan gölü haline getirmek için tüm uluslararası hukuku çiğneyen Yunanistan’ı, gerginliği tırmandıracak davranışlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Özellikle Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik tehditkar, tacizkar yaklaşımlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz.

Ege’de Yunanistan kadar kıyısı olan Türkiye’nin, Akdeniz’e ve uluslararası sulara açılmak için Yunanistan’da izin almasını beklemek mümkün mü? Elbette değil. Unutulmasın ki, “Yunan adaları olarak zikredilen adacıklar, aslında Anadolu’nun Ege denizinin dibinde devam eden doğal uzantısının üstünde yer almaktadır. Bu yadsınmayacak coğrafi bir gerçektir. Hal böyle olunca adaların varlığı, Türkiye’nin bunların gerisine kadar uzanan Anadolu’nun doğal uzantısındaki kıta sahanlığı hakkını engellememelidir.”

Hakkaniyet” ilkesi gibi “doğal uzantı” terimi de bugün uluslararası hukukun yerleşmiş kavramlarından biridir. Nitekim Uluslararası Adalet Divanı da ünlü 1969 kararında, Yunanistan’ın adaları gerekçe göstererek savunduğu “eşit uzaklık” kavramını kabul etmeyerek, çözümü “Hakkaniyet” ilkesi yanında “doğal uzantı”ya dayandırmıştır.

1977 yılında İngiltere ile Fransa arasındaki benzeri sorunlarla ilgili alınan “Mans Kararı”nda da; sınırlandırma iki ana kıta arasında yapılmıştır. Kararda, Fransa sahillerine yakın İngiliz adaları, Fransa kıta sahanlığında çember içine alınmıştır. Fransa ile İngiltere’nin kıyılarının eşit uzaklıkta olması, ayrıca sınırlamanın iki kıta arasında yapılarak adaların bunu etkilememesi Ege’deki Türk tezini desteklemektedir.  Dolayısıyla kıyı devleti/kara ülkesi sıfatıyla ana kara’nın doğal uzantıları üzerinde doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi bakımından egemen haklara sahip olması, uluslararası hukuka uygundur.

Ege’de tek yönlü uluslararası hukuk uygulamak isteyen Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın, Lozan’da hakları koruma altına alınan Batı Trakya Türk toplumuna Türk mezarlığı önünde askeri tatbikat yapmak suretiyle gözdağı vermek istemesini şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bizler, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın ölüsüne de, dirisine de sahip çıkacağız!

Yorum Yapın

Navigate