SADECE SUÇLULARI DEĞİL, SUÇSUZLARI DA YAKACAK FİTNE ATEŞİNDEN SAKININ!

Aykut Edibali

Türkiye’mize geçmiş olsun diyoruz. Allah’ın ülkemizi her türlü fitne, fesat ve kargaşadan muhafaza buyurmasını niyaz ediyoruz.

MESELELERİMİZİ DEMOKRASİ İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ

Şurası çok açıktır ki ülkemizin tüm problemlerini, ne kadar vahim ve acil olursa olsun ancak ve ancak demokrasi içinde çözmesi mümkündür. Türkiye her türlü darbeci anlayışı, demokrasi şehitleri vererek acı ve ibret verici bir karanlık hatıra haline getirmiştir. Ülkemizin her türlü meselesini ancak ve ancak hukuk ve demokrasi içinde çözme kararı milli ve sarsılmaz, bir karardır. Demokrasi bizim için araç değil, milletin hürriyet ve mutlulukla yaşamasının vazgeçilmez şartıdır. Kargaşa ve çekişmelerden sakınalım, sükûneti koruyalım.

Unutmayalım ki “fitne zamanlarında yürüyen koşandan, oturan yürüyenden hayırlıdır” buyrulmuştur. Unutmayalım Allah “uyuyan fitneyi uyandırmaktan sakınmamızı ve bütün müminleri, sadece fitneyi çıkaranları değil, günahsızları da yakacak bir fitneden sakınmaya” çağırmaktadır. İsnat edilen suçları ne kadar büyük olursa olsun, herkesin adil yargılanmaya hakkı olduğunu hatırlayalım.

Her sosyal kurumda şerefle görevlerini yerine getiren kahir ekseriyet yanında bu özellikleri taşımayan kişilere isnat edilebilecek suç ve hataların, o kurumu imha etme hakkı vermediğini unutmayalım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin varlığının, birliğinin ve gücünün vatanımız, milletimiz, devletimiz ve dinimizin varlığının şartı olduğunu unutmayalım.

Adil davranmanın Allah’ın kesin emri olduğunu hatırlayalım, teenni ile, sükunetle ve akl-ı selimle düşünelim ve davranalım. Nereden gelirse gelsin kışkırtmalara kapılmayalım. Ülkemizi her türlü fitne, fesat, kargaşa ve çekişmeden korumasını, birliğimizi ve dirliğimizi korumasını Allah-u Zülcelal’den niyaz edelim.

Yorum Yapın

Navigate