İnkılâbı Kimler Gerçekleştirir?
Türk Milleti Sınırları Yeniden Çizmelidir
Türk Milleti İçin Çare: Muhteşem Türkiye Ülküsü ile Kurulacak Millî İktidar

Planlama Yapmak Ya Da Babayiğit Aramak

Ahmet ATEŞ

Türkiye ilk “sanayi planını” 1933 yılında hazırlar. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın sunuş bölümünde Türkiye “bağımlı, geri kalmış, tarıma dayalı, sadece hammadde üreten” bir ülke olarak tanımlanmış ve ileri ülkeler seviyesine erişmek için bir silkinmeye ihtiyacı olduğu, silkinmenin yolunun ise kısa sürede sanayileşmekten geçtiği, bunun da ancak planlama ile gerçekleştirilebileceğine yer verilmiştir.

Navigate