KERKÜK VE MUSUL TARİHEN TÜRKTÜ ELBETTE TÜRK KALACAKTIR
Bayrak 1282.Sayı Çıktı!
Adaletin Bağımsızlığı Devletin Namusudur!

KERKÜK VE MUSUL TARİHEN TÜRKTÜ ELBETTE TÜRK KALACAKTIR

Bayrak 1282.Sayı Çıktı!

Adaletin Bağımsızlığı Devletin Namusudur!

Mehdi ve Mesih inancı ile Müslümanlara Asli Sorumlulukları Unutturuluyor

“Dünyanın son zamanlarında ortaya çıkarak doğru inancı ve adaleti yeryüzüne hâkim kılacağına ve kurtarıcı olacağına inanılan Mehdi; sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek, rehberlik etmek” anlamındaki hüdâ (hedy, hidâyet) kökünden türemiş bir sıfat olup “hidayete erdirilmiş, kendisine doğru yol gösterilmiş kişi” demektir. İleride gelecek bir kurtarıcı (mesîh, mehdî) inancı büyük dinlerde olduğu gibi ilkel dinlerde de görülmekte, bu inanç bir bakıma tarihte ve günümüzde bazı dinî-siyasî hareketlerin güç kaynağını oluşturmaktadır.”(1)

Ahlaki, ekonomik, sosyal problemlerin arttığı dönemlerde insanlar kendi sorumluluklarına göre hareket etmek yerine, yaşadıkları sıkıntıları giderecek, problemleri çözecek bir kurtarıcının geleceğini beklemişlerdir.    

Navigate