İnkılâbı Kimler Gerçekleştirir?
Türk Milleti Sınırları Yeniden Çizmelidir
Türk Milleti İçin Çare: Muhteşem Türkiye Ülküsü ile Kurulacak Millî İktidar

BİLGİ SAVAŞINDAN BİLGİ YÖNETİMİNE

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte internetin kullanımının yaygınlaşmasına kadar geçen zaman zarfında bilgi savaşı etkiliydi. Bu dönemde elde edilen her türlü bilgi savaş aracı olarak kullanılma amacını içeriyordu. Dezenformasyon, yani bilginin kasıtlı ve yanlış olarak düşmanı yok etmek için yayılmasının etkin olarak kullanımına, I. Dünya Savaşı esnasında yapılan psikolojik harekâtta sıklıkla rastlarız.  

Navigate