İnkılâbı Kimler Gerçekleştirir?
Türk Milleti Sınırları Yeniden Çizmelidir
Türk Milleti İçin Çare: Muhteşem Türkiye Ülküsü ile Kurulacak Millî İktidar

ORTADOĞU VE TÜRKİYE

Dünyada her şey, ama akla gelebilen her şey hammadde kaynaklarına bağlıdır. Harp ve sulhlar da dahil. İnsanlar, yaşamak için kuvvetli olmak lüzumunu daha ilk ve iptidai insanın klan olarak teşkilatlandığı devirlerden beri anlamış ve kuvvetlenmenin yollarını aramıştır.  

Navigate