Bayrak 1282.Sayı Çıktı!
Adaletin Bağımsızlığı Devletin Namusudur!
Zafer Haftanız Mübarek Olsun!

Bayrak 1282.Sayı Çıktı!

Adaletin Bağımsızlığı Devletin Namusudur!

Zafer Haftanız Mübarek Olsun!

Lozan Konusunda İfratla Tefritin Kavgası

Lozan’ı Putlaştırmak da Sevr’e Benzetmek de Yanlıştır! Lozan’ı yok mu sayalım? Buna benzer garip yakıştırmalar da var. Düşünmeden “İngilizler, Fransızlar neden bir tek kurşun bile atmadan İstanbul’u terk ettiler, bize teslim ettiler?”, diye sorabiliyor. Cevaplar ise çeşitli imalarla Düvel-i Muazzama teslimiyetini konu alarak kuşkuların karanlığına bırakılıyor. Gelelim Lozan hakkında söylenmesi gerekenlere… Lozan, Türkiye’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki temelidir. Türk Milleti bu hakkını kanla yazmış ve kazanmıştır. Milli Mücadele Hayal Değil, Gerçektir! Bu ölüm kalım mücadelesi, on binlerce Müslüman Türkün canı ve kanı pahasına kazanılmıştır. İzmir’e çıkardıkları Yunan ve doğudan salıverdikleri Ermeni çeteleri, binlerce Müslüman kadın ve erkeği canavarca katletmiş, tecavüz etmişti. Millet evlatları, bu tecavüzler karşısında her yörede “redd-i ilhâk toplulukları” oluşturup savaştılar. Afyon’da kurulan Demir Alaylar, Maraş’ta Sütçü İmam, Antep’te Şahin Bey… Denizli’de Çelik Alaylar, yüzlerce mücahit âlimin fetvaları ile tüm vatandaşların milli cihada çağrılmamış, bir ölüm kalım savaşı yaşanmamış gibi… Sevr’i dikte eden İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ve…

Navigate