Türk Milleti İçin Çare: Muhteşem Türkiye Ülküsü ile Kurulacak Millî İktidar
HAKKÂRİ – ŞENOBA FACİASI, AKIL ALMAZ BİR SORUMSUZLUKTUR, TEDBİRSİZLİK ESERİDİR.
Referandumu Doğru Yorumlamak

Türkiye ve İslam Ülkeleri için Tek Yol; İslam Rönesans’ı

İslam, devlet yönetiminde nasıl bir siyasi sistem öneriyor?

İslam dinine mensup olanların yoğun olarak bulundukları coğrafyada farklı yönetim modelleri ile birçok devlet vardır. İslam ülkelerinde yönetimde olanları İslami görmeyenlerin mevcut yönetimleri devirerek İslam devleti kurmak ve Müslümanları tek çatı altında toplamak gayesi ile çeşitli teşekküllerin ortaya çıktığı görülmektedir. Örgütün baş tarafında olan İslam kelimesi dışında İslam’la hiç ilgisi olmayan, fikir ve zihinlerini emperyalizmin çarpık düşünce yapısı ile doldurarak hareket metotları geliştirenlerin varlığı Müslümanlar için ciddi bir problemdir.     

Navigate