KERKÜK VE MUSUL TARİHEN TÜRKTÜ ELBETTE TÜRK KALACAKTIR

Aykut Edibali

Bugün müttefikler Irak vilayetimizin Musul kentini kurtarmak amacıyla Erbil vilayetimize girmeye hazırlanıyor. Sayın Erdoğan, “Niye bizi dahil etmediniz?” diye soruyor, haklı olarak şikayet ediyor!.. Kerkük hoyratlarının siyasi manasını bilmediği için başkalarının Türkiye’yi Koalisyona davet edeceğini zannediyor ve gaflete düşüyor. Peki kardeşim niye hazırlanmadın, neden bu koalisyonun başı sen değilsin? Bakınız Nizâmülmülk bu konuda, “Yangın çıktıktan sonra tedbir aramak ancak ahmakların karıdır” demiyor mu? Tedbir almış olsaydık koalisyonun başında biz olurduk, hiç olmazsa söz sahibi olurduk? Ve olmalıydık da… Milletçe bu soruyu sormalıyız. Çünkü siyaset sonuç alma, çare bulma bilim ve sanatıdır.

Irak, Büyük Selçuklu Türk Devleti Ve Tuğrul Bey Kadar Türk’tür

Erbil tarihin şehadetiyle sabit ki bir Türk şehridir. Türklerin Irak topraklarında yönetici ve halk olarak bulunuşumuz çok eskilere dayanmaktadır. Abbasi halifelerinden Me’mun zamanında Türk askerleri için bir garnizon ve Samarra şehrinin inşasıyla resmen Türkler Irak’ın koruyucuları, yöneticileri ve yerleşik halkı olmuşlardır. Büyük Selçuklu Türk imparatorluğunun Sultanı Tuğrul Bey’in Horasan’dan Halife’nin daveti üzerine Irak’ı Büveyhoğullarının esaretinden kurtarmak üzere gelişleri ile Türkler o tarihten beri Irak’ın ve tüm İslam topraklarının koruyucusu ve kurtarıcısı olmuşlardır. Irak sadece Selçukluların değil Osmanlıların da öz toprağı olmuştur. Uzun süre İran’ın tasallut ve taarruzuna uğramış ve Osmanlı bu ecdat topraklarını korumak için sürekli çaba harcamıştır. Nihayet emperyalist Batı ve Rusya’nın Ortadoğu’da sömürge alanları oluşturma çabası Irak’ın da sulh, sükun ve mutluluk dönemini bitirdi. Mesela Sultan II. Abdülhamid Han’a karşı girişilen ve düşürülmesinin perde arkasında Irak petrolleri, özellikle Kerkük ve Musul’un petrol zenginliğinin ele geçirilmesi en büyük amil olmuştur ve olmalıdır…

Dünya Alem Bilsin ki!..

Türkiye en sıkıntılı döneminde, yani işgale uğradığı o karanlık günlerde bile Musul ve Kerkük’ün, Misak-ı Millî yani Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü içinde olduğunu ilan etmiştir. Herkes bilmeli, kulağına küpe etmelidir ki, Musul ve Kerkük Türkiye’nin bölünmez bir parçasıdır. Dünya döner, değişir ama Kerkük ve Musul’un, Erbil’in Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün ayrılmaz parçası olduğunu dünya alem öğrenir ve kabul eder…

Yorum Yapın

Navigate