KANLI OYUNU BOZ!

Bedeli  Binlerce Şehit Olan

KIBRIS Vatan Toprağıdır!

Türk Milleti’nin Evladı!

12 Ocak’ta Kıbrıs Müzakereleri Var!
Bir Türk İli daha kaybedilmeden vatanına sahip çık!
İktidarın tarihi bir hata yapmasına izin verme!

Yüce Türk Milleti’nin evladı uyan ve vatanına sahip çık!

Bir ülke vatan olarak bilindikten sonra hangi noktasını diğerinden daha önemsiz sayabiliriz? Kars’ı mı, Edirne’yi mi, Bursa’yı mı, Konya’yı mı, Afyon’u mu? Çok iyi biliniz ki,bugün Kıbrıs üzerinde pazarlık yapmaya çabalayanlar, ülkemizin ve tarihimizin en aziz köşeleri için de aynı pazarlıklara sürüklenebilirler!..

Uyarıyoruz: Yapılan pazarlıklar hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Hem yerli hem de yabancı pazarlıkçılar hesaplarını buna göre yapsınlar.

4 Ocak günü ABD Başkanı Obama Türkiye’ye Kıbrıs konusunda emir verme cüretini gösterdi!Türk milleti özgürdür! Türk Devleti Bağımsızdır!Ne Amerika’dan ne de Rusya’dan emir almaz!Almamalıdır!

Türkleri Rum insafına terk eden, adeta bir Bosna akıbetine sürükleyen yeni felaket planları hazırlanmaktadır. ABD’nin politikalarını devam ettirmek ve savunmak ülkemizi ve Kıbrıs’ı felakete sürükler. Türkiye’nin izleyeceği Kıbrıs politikası milli olmalıdır, bağımsız olmalıdır!

Yaşasın Bağımsız
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Kıbrıs Davasının Esasları

Madde – 1

Türkiye, Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalı, gereklerine uymalı, cumhuriyetin dünyaca tanınmasını sağlamalıdır.

Madde – 2

Rumlarla federasyon tezi kabul edilemez.Kıbrıs Türklerinin Rumlarla eşit haklara sahip ve bağımsız oldukları kabul edilmeden hiçbir ilerleme sağlanamaz.

Madde – 3

Toprak, anayasa ve hürriyetler, göçmenler meselesi hiçbir şekilde Türkiye’yi 1974 öncesi felaketli Kıbrıs ortamına götürmemelidir.Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için 1974 öncesinedönüş asla kabul edilemez.Toprak, anayasa, göçmenler, haklar ve benzeri konular hiçbir şekilde ayrı ayrı paketler halinde ele alınmamalıdır.

Madde – 4

Londra ve Zürih antlaşmalarıyla doğan haklarımızsürekli olarak saklı kalacaktır. Hiçbir platformda bu hakların münakaşasını kabul etmeyiz. Türkiye’nin garantörlüğünü, Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki haklarını hiçbir şekilde müzakere ettirmeyiz.

Madde – 5

1974 yılında Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri ve Rumları Samson darbecilerinin zulmünden kurtaranKahraman Türk Askeri Kıbrıs’ta kalacak,bir adım geri atmayacaktır. Kıbrıs Türkleri, çeteci zalimlerinin karşısında kılları bile kıpırdamayan İngilizlere ve mazisi malum Rum yönetimine bırakılamaz.

Madde – 6

Aşikâr olan bir şey vardır. Türkiye’nin menfaatlerinin ancak, tarihen bir Türk toprağı olan Kıbrıs’ın savunulması ile sağlanabileceğidir. Türk milleti, yaşamak istiyorsa, mutlaka bu menhus Elen ablukasını yırtıp atmalıdır.

Kıbrıs, Girit, 12 Ege Adası ve Batı Trakya…mutlaka Türkiye sınırlarına alınmalıdır. Türk illeri Anavatanına elbet kavuşacaktır!

Bu Bildiriyi Siz de İmzalayın!

 

3 Comments

  1. kıbrısı terk etmek demek şehitlerin kanı yerde kalır demek o kadar anlaşıldımı başka itiraz yok tamammı dedik

  2. kıbrıs vatan toprağıdır kaderine terkedilemez elimizi verir sek kolumuzu alamayız

Yorum Yapın

Navigate