KIBRIS VE KIBRIS TÜRKLERİNİ TEMSİL ETMEYEN CUMHURBAŞKANINI İSTİFAYA DAVET!

Rahmetli Prof. Dr. Ayhan Songar’ın Bayrak Yayınları arasında yayınlanan makaleler serisinde Kıbrıs’la ilgili şu görüşlere yer vermektedir: “Şimdi Kıbrıs’a ağzı sulananlar var ve Türk Milleti onlara hak ettikleri cevabı verecek bir Keçeçizade’yi hasretle bekliyor… Kâr istemez beyler… Tekrar aldığımız fiyatına… O kadar şehidin, askerlerimizin, mücahitlerin ve gazilerin kanları pahasına… Almaya heveslenenler varsa buyursun gelsin…” diyerek Kıbrıs’la ilgili feryadını hissediyor gibiyim.

Atalarımız boşuna söylememişler: “su uyur düşman uyumaz” şu asla unutulmamalıdır ki hem tarihte hem de bugün Türkiye’nin en tehlikeli ve barış kabul etmez komşusu aynı zamanda düşmanı olan devlet Yunanistan’dır. Bu devlet Türklerden ezeli hıncını alabilmek, 1071’in rövanşını yapabilmek için asırlardır fırsat kollamaktadır. Türkiye’den ve Türklerden en ufak bir kıpırdama ve hareket görseler, “Türkler geliyor” diye ortalığı velveleye verip, kendi iç çekişmelerini, ekonomik dar boğazlarını kapatmak için dış düşmana karşı birleşmeyi hep yaparak gelmişlerdir. Bu da yetmiyormuş gibi, Yunan Meclisi Ege’deki kara sularını 12 mile çıkarmak için kanun tasarısı hazırlamış ve onaylamıştır. Ve bunun genişletilerek yürütülme yetkisi cumhurbaşkanlarına verilmiştir. Ve bu kararı Birleşmiş Milletlere de resmen bildirme kararı almıştır. Lozan’a uymayan bunlardır ve 18 Ege adasını işgâl etmiş ve silahlandırmıştır. Ancak Türk Milleti’nin vicdanı ne Kıbrıs’ın ne Ege denizinin yok pahasına Yunan’a teslim edilmesine müsaade etmez.

BAĞIMSIZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ FEDERE DEVLET OLAMAZ!

Son zamanlarda Kıbrıs’ta ilginç ve ani gelişmeler olduğu basına yansımaktadır. Dış destekli, Yunan-İngiliz ve Rum hayranı Mustafa  Akıncı, bu dostlarından yardım istemiş, yardım gelmez ise Türkiye kendilerini yutacakmış, ikinci Hatay olmak istemiyorlarmış.

Herhalde ağzından çıkanları kulağı işitmiyor, tüm şehitlerin kemiklerini sızlattı. Bunu not ediyoruz, unutma! Bilindiği gibi daha önceden ABD- İngiltere tarafından müştereken bir plan hazırlanmış, bu plana göre Türk ordusu Kıbrıs’tan tamamen çekilecek. Yerine Makedonya benzeri küçük bir ABD askeri birliği yerleştirilecek. Maraş tamamen Rumlara teslim edilecek, buna karşılık Lefkoşa havaalanı milletler arası hava alanı hale getirilecek.Federal tek bir cumhuriyet kurulacak, Türklere azınlık statüsü verilecek ve Kuzey Kıbrıs otonomi yönetimine %24 toprak statüsü verilecek, Güzel Yurt bölgesine Güneyden getirilecek 40.000 Rum yerleştirilecek. Bu planın maddeleri asla kabul edilemez.

Kıbrıs’ta yeni bir Batı Trakya trajedesi ya da Girit faciası görmek istemiyoruz. Buna razı olmamız mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti artık; Kıbrıs Türklerinin İslâm’ın ve Türk tarihinin milletimize bir mirası, yadigârı ve emaneti olduğunu; sahipsiz, korumasız bırakılamayacağını anlatan, çözüm yollarını tarihi ve akli delilleriyle gösteren onlarca makalenin ve “Türkiye’nin Kıbrıs Politikası Ne Olmalıdır?” kitabının yazarı, Millet Partisi genel başkanı Sayın Aykut Edibali’yi dinlemelidir.

Herkesin korktuğu bir dönemde, şaşırdığı bir durumda Yeniden Milli Mücadeleciler: “Türk ordusu Kıbrıs’a!” diyerek hedef göstermiştir. Konya caddeleri, sokakları buna şahittir. Ve yine ısrarla çözümü işaret ediyoruz! Türkiye, sadece adanın kuzeyinde değil tamamında yönetimi elinde bulunduran Kıbrıs Türk Devleti’ni desteklemelidir. Yaşasın bağımsız Kıbrıs Türk cumhuriyeti!

Yorum Yapın

Navigate