Evliya Çelebi’nin Gözlemleriyle 17. Yüzyılda Kadınlar

Türk dünyasının kuruluşundan bu yana hanımlara verdikleri değer yadsınamayacak bir gerçektir. Türklerin islamiyet öncesindeki dünya görüşüne göre kadınların, bilhassa da anaların, saygınlığı tartışılamazdı. Hanımlara ‘anne’ oluşları üstünlük sağlamakla kalmaz, ana hakkı Tanrı hakkına denk tutulurdu. Türk adetlerinde kız-erkek çocuk ayrı yapılmaz; kız çocuğun doğumu neşe, mutluluk ve esenlik işareti kabul edilirdi. Gerek kız, gerekse erkek çocuğun miras üzerinde hakkı bulunurdu. Erkeğin yegane dostu olarak görülen kadının onu tamamladığına inanılırdı.

  • Yazar: Nurettin Gemici 

İslamiyet sonrasındaki Türk halkının toplum yaşantısında da kadın her zaman el üstünde tutulur, kadın sultanlar ve komutanlar bulunurdu.Günümüz aile ve toplum yaşantısına zarar veren adetler edinilmesi islamiyetin yanlış anlaşılmasından ve Arap kabile yaşantısına özenilmesinden kaynaklanmaktadır. Okumakta olduğunuz eserde Evliya Çelebi’nin ele aldığı, 17. Yüzyıldaki Türk kadınlarının toplumundaki yerini ve zuhur eden değişiklikleri bulacaksınız.        

Yorum Yapın

Navigate