Can Azerbaycan Kurtuluş Savaşı Veriyor! Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuruluyor!

Türk Azerbaycan’daki Ermeni kanlı çeteleri derhal defolup gitmeli, Azerbaycan Türklerinin hakları teslim ve tanzim edildikten sonra savaş sona ermelidir. Yaşasın Can Azerbaycan!

Yıllar Süren Kanlı İşgal, Zulüm ve Jenosit

Yıllardan beri Azerbaycan’ın toprakları Ermeni çetelerinin kanlı işgalinde idi. Yaklaşık olarak Azerbaycan’ın beşte biri bu kanlı işgal altında çırpınıyor ve sözde medeni dünyadan yardım bekliyordu. Ama vicdanları sağır dünya bu feryada kulaklarını tıkamıştı. Büyük şairimiz Fuzuli’nin ‘Dost bivefa, felek birahm, devran bisukûn / Dert çok, hemdert yok, düşman kavi, tali’ zebun.” (Dost vefasız, dünya acımasız, dönem huzursuz, dert çok, dert paylaşan yok, düşman güçlü, talih esir/ güçsüz.) dizeleri Orta Doğu’da karanlık ve kanlı bir gerçek haline gelmişti.

Şanlı Direniş
Zafer Kazanınca Belli Oldu!

Azerbaycan’ın yiğit insanları canlarını dişlerine takarak ata topraklarında yıllardan beri devam ettirilen kanlı işgali defetmek için bir şanlı varoluş mücadelesinin ateşini yaktılar. Ve Ermeni çetelerinin işgali altında kalmış köyleri, kasabaları kurtarmaya başladılar. Hatırlayalım; yıllar boyu Azerbaycan, Ermeni çetelerinin katliamı ile kana boyandı. Ama Türkiye’nin müttefik ve dostlarından hiçbirinin kılı kımıldamadı. Fakat Ermeni çeteleri mağlup olup kaçınca Azerbaycan Ordusunun harekâtına son vermesi için baskılar, hatta tehditler kendini göstermeye başladı. Aynen 1974 sonrası Kıbrıs’ta yaşanan baskılar ve engellemelerin sökün etmesi gibi… Gene hatırlatmak mecburiyetindeyiz ki; Türkiye, Kıbrıs’ta Türk ve Müslüman kardeşlerinin yardımına koşup EOKA Rum tedhiş çetelerini kovalamaya başlayınca, Batılı müttefiklerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine ambargo uyguladılar?! Ve bu Amerikan (NATO) ambargosu seneler boyu sürdü! Rum EOKA çetelerinin yıllar boyu sürmüş cinayetleri karşısında Batı’nın sergilediği vurdumduymaz tavır, Azerbaycan’da Ermeni çeteleri için de aynen uygulanmıştır.

Aynen Kıbrıs Türklerinin Maruz Kaldığı Zulüm Gibi

Hatırlayalım; Kıbrıs’ta EOKA adını alan Rum katliam çeteleri yıllar boyu Türk kardeşlerimizin evlerini yaktılar, yıktılar. Masum ve korumasız insanlara karşı adice işledikleri tecavüzleri mezarlara kadar uzanmıştır… Çeteler, yıllar  boyu silahsız Müslüman Türk köylerini basmıştı. Bundan yıllar önce idi. İhanet ve gafletlerin sonucu kaybettiğimiz Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz emperyalistlerinin yönlendirdiği Yunan askerleri menhus cinayetleri işlemek kastıyla Anadolu’ya baskın vermişlerdi. Fransızlar da bu yağmaya Güney Anadolu’yu ele geçirmek için katılmışlardı. Ancak Türk Milletini tarihe gömmek ve Sevr Anlaşmasını uygulamak için yaptıkları melanet, emperyalistlerin ayaklarına dolaşacaktı. Güneydoğuda Fransız emperyalistleri, Ege’de İngiliz piyonu Yunan emperyalistleri, Sevr’i uygulamak, yani Türk Milletini tarihe gömmek amacıyla gelecekler ama, cinayetlerden sonra, yakarak, yıkarak geldikleri gibi defolup gideceklerdi.

Düveli Muazzamanın (Emperyalist Devletlerin) Şark Meselesi, ve “Gergin Sınır Politikası” Adı Altında Toplanan Vahşi Sömürü Hayalleri

Türklerin Anadolu’yu fethetmesi Bizans’ı ve Roma’yı telaşlandırmış, Türklerin temsil ettiği insanlık dünyasına karşı kin, haset ve düşmanlık duygularını kabartmıştı. İnsanlara adalet, hürriyet ve  medeniyet getiren İslâm, Hristiyan Dünyasında yok edilmesi gereken bir düşman olarak lanse edildi. İspanya’dan sonra Sicilya’da Müslümanlara karşı körüklenen nefret ve Katolik papazlarının Engizisyon zulmü, önce Endülüs Medeniyeti’nin sonra SİCİLYA İSLAM MEDENİYETİ’NİN ışığını söndürdü. Ön yargısız medeniyet tarihi araştırmaları gösteriyor ki; asırlar boyu uyumuş, cehalet, pislik ve vahşet içinde yüzen Hristiyan Batı uyanamamıştı. Eski Orta Asya, Çin, Hint, Mısır, Mezopotamya ve Ege medeniyetlerinin humuslu toprağında pozitif bilimleri ve hümanizmi kuran, sistemleştiren bir insanlık medeniyeti inşa edildi. İnşa edilen bu medeniyet ile; Matematik, cebir, optik gibi medeniyet hazineleri, Müslüman âlimlerin insanlık medeniyetine hediyesi olmuştur. Tıp, jeoloji gibi ilimlerin ya kurucusu veya yenileyicisi Müslümanlar olmuştur. Bugün bütün medeniyet dünyasının kullandığı temel ilimler Elcebrvel mukabele ilmi, kimya, astronomi gibi ilimler asimtotot, sıfır, seher, müslin gibi temel kavramlar Müslüman âlimlerin hediyesi olarak insanlığın hizmetine sunulmuştur.

Zafere Giden Yol

Azerbaycan Türkünün vatanını düşman işgalinden kurtarışının meydana getirdiği umut bütün Türk ve Müslüman dünyasında sevinç ve şükür dalgası olarak yayılıyor. Horasan ve Tebriz’de on binlerce Müslüman Türk, “Karabağ bizimdir” diyerek Tebriz semalarını inletiyor. Ama malum kaynaklar bu uyanışın ışığını söndürmek istiyorlar.

Azerbaycan toprakları Ermeni çetelerinin zulüm ve işgali altında inlerken kılları kımıldamayan, vicdanları sızlamayan Rus’u, Amerika’sı, Avrupa’sı Ermeni koruyucusu rolüne soyunup Azerbaycan Türklerinin vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarma gayretini kırma çabasına giriyorlar. Ama, Azerbaycan Türklerinin mücadelesi Ermeni işgali altında kalmış son Türk köyü kurtuluncaya kadar sürecektir. Azerbaycan Türklerinin bu haklı kararını kimse hiçbir sebep veya bahaneye sığınarak savsaklamaya, durdurmaya teşebbüs etmemelidir. “Dünya kamuoyu ne der?” gibi palavralara itibar edilmemeli vesselam. Hele Azerbaycan Türklerinin bu şanlı uyanış ve direniş mücadelesine ve zaferine kulp takma gayretlerine kulak asılmamalıdır. “Azerbaycan Türkleri bu mücadeleyi tek başına yapamazlar, mutlaka birileri yardım etmiştir” gibi hezeyanlara da itibar edilmemelidir. Keşke birileri yardım etseydi, minnettar olurduk.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hayırlı Olsun!

Sayın Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçilmiş olması dolayısıyla kutluyoruz! Sayın Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi büyük sevince vesile olmuştur. Kıbrıs’ta gizli Enosisi hazırlamak amacına yönelik olduğu anlaşılan “federasyon” söylemini toprağa gömen Kıbrıs Türklerinin zaferini kutluyoruz.

Başta Sayın Tatar olmak üzere Millî Kıbrıs davasında emeği geçenlere teşekkür ederken bu davanın unutulmaz liderleri rahmetli Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Müftü Dânâ Efendi, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve ismi altın harflerle yazılacak Kıbrıs şehitlerimize, mücahit gazilerimize rahmet niyaz ediyoruz.

Kıbrıs’ta Türk bayrağının ebediyen dalgalanacağını müjdeliyoruz.

Yaşasın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yaşasın Can Azerbaycan!

Yorum Yapın

Navigate