23 Nisan Büyük İstiklal Savaşımız’ın Yürütücüsü Kahramanların Otağı Gazi Meclis’in Toplandığı Gündür.

23nisan23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

Bu bayram bütün Türk Milletine, bütün Orta Doğu milletlerine kutlu ve mutlu olsun.

Birinci Cihan Savaşının sonunda İmparatorluğumuzun bütün toprakları işgal edilmiş, batıda Rum, doğuda Ermeni Çeteleri; Müslüman katliamı yapmakta idiler. Türk Milleti, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyordu. Ülkenin başta İstanbul olmak üzere, pek çok limanı işgal edilmiş idi.

Buna karşılık; namuslu, haysiyetli, yiğit insanları, ülkenin her karış toprağını kanları ile sulamaya ve düşmanı defetmeye kararlı idiler.

Bunun için önce Reddi İlhak Cemiyetleri kuruldu.

23 Nisan 1920; çağıl çağıl akan derelerin ırmak olduğu, mübarek gün oldu! Ülkedeki bütün millî direniş gayretlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında toplamak ve milli iradenin tecelli ve temsil edileceği TBMM Türkiye’nin bağımsızlığı için yapılacak millî, insanî ve İslamî direnişin hukukî ve meşru kaynağı olduğunu bütün dünyaya ilan ediyordu.

Bu ölüm kalım savaşının haklılığını ve sorumluluğunu üstlenen bir kurum olduğu için, Meclis; Gazi Meclis olmuştur, Kurucu Meclis olmuştur!

Bu yüzden 23 Nisan’ı herhangi bir savaş hatırası ile mukayese etmek mümkün değildir.

23 Nisan Büyük İstiklal Savaşımız’ın yürütücüsü Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, kahramanların otağı Gazi Meclisin toplandığı gündür.

Her ne şekil ve ad altında olursa olsun, 23 Nisan’ı gölgeleme ve unutturma çabalarına izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz!

Yorum Yapın

Navigate