GELECEK SENİNLE GÜZEL OLACAK

Gelecek seninle güzel olacak

Bu ülke mirasın gel de sahip çık

Birinci vazifen,görev alacak

Bir yüce davasın,bil de sahip çık

Türkün istiklali,cumhuriyeti,

Aklında,gücünde bul hürriyeti,

Sahipsiz bırakma,şu memleketi

Müdafa aşkında kal da sahip çık

 

Sonsuz muhafaza,sonsuz savunma

Düşman oyununa kanıp avunma

Küçük başarıda hemen sevinme

Üstün icadlara dal da sahip çık

 

Bu toprak,bu vatan,senin varlığın

Şehit kanlarından doğmuş erliğin

İçerden dışarıdan sarsar birliğin,

Kirli tezgahları bul da ,sahip çık

 

Cumhuriyet bizim temellerimiz

Ay yıldızlı bayrak gök ellerimiz

Devlet ezel ebed emellerimiz

Tarih bilincini al da sahip çık

 

 

Ey Türk Gençliği,ey aziz evlat,

Barışa,sevgiye yeni anlam kat

Belki olmayacak yaşamak rahat

Mazluma,mağdura gel de sahip çık

 

Ezmek isteyene bizi ezdirme,

Zalimi,tiranı taçla gezdirme,

Kanla,gözyaşıyla,açla bezdirme

Milletin evladı ol da sahip çık

 

Ertuğrul der;evlat, sensin gelecek,

Sensin bu milleti sayıp sevecek

Sensin yüreklerde açan tek çiçek

Fikirde ,çabada,dilde sahip çık

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yapın

Navigate