Osmanlı Rumları Göç ve Tehcir 1912 – 1918

  • Yazar: Ahmet Efiloğlu
Balkan savaşının trajik ve tahmin edilmeyen kaybı, Osmanlı İmparatorluğu’nu büyük ölçüde bir Avrupalı devlet olmaktan çıkarmış ve iktidardaki “ittihat terakki’nin “ittihadı anasır” siyasetine son vererek, Turan ve İslam politikalarına yönelmeye zorlamıştır.
İçeriğine gelince, imparatorluğumuzun ve camiamızın başına gelen, akıl mağlubiyetinin sebep olduğu bu facia, imparatorluk gibi, toplumların bir arada yaşama tecrübesinde rastlanaması mümkün ayrılmalar ve kopmaların ne gibi felaketlere sebep olabileceğini göstermesi bakımından, bu günlere de ışık tutucu mahiyette. Ayrıca “Balkanlar ve Ege’yi bir barış bölgesi ve denizi yapma” siyasi hedefimizin nasıl gerçekleştirilebileceği ve hangi engellerle karşılaşabileceği konusunda da kıymetli bilgiler vermekte.

 

Yorum Yapın

Navigate