Millî Birlik ve Doğu Meselemizin Çözüm Esaları

Dil, soy, sop insanların ve milletlerin zenginliği… Ama dili, ne de soyu tapılacak bir put haline getirmek neden? Hazreti Peygamber’in “ayaklarımın altındadır” dediği soyla sopla öğünmek niye? Bunları birer değer bilip, Allah’ın varlık ve birliğinin delili diye anlayıp, İslâm kardeşliğine sarılmak, fitneye prim vermemek, akıllı Müslüman’ın görevi değil mi?

  • Yazar: Aykut Edibali

Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’nin askeri mağlubiyetleri sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun gayrimüslim unsurunun koparılması operasyonu yapıldı. Ve Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan kanlı ayaklanmalarla, Osmanlı Devleti’nden koparıldı. Aynı İhtilal, Osmanlı İmparatorluğu’nun müslim tebaası için de yapıldı, Arap toprakları Osmanlı cihan devletinden çalındı. Ve bu tarihlerden itibaren bu topraklar kanlı diktatörlerin, demir yumruğu ile yönetilir oldu. Pek yakında Mısır’da, Tunus’ta, Libya’da vb. yaşananlar bu Müslüman halkların ne kadar ezildiğini göstermiyor mu?

İslâm Dünyası’nın ilk haçlı seferi ile tarumar olan dünyasında Tuğrul Bey’i, Şehit Sultan Alparslan’ı, Selahaddin Eyyubi’yi, İdrisi Bitlisi’yi, Fatih’i, Yavuz’u Şehit İmamı Azam Ebu Hanefi’yi Haçlı-Moğol işgalinde yol gösteren büyük Ede Şeyh’i yani Şeyh Edibali Hazretlerini, nice kahraman ve mürşitle birlikte ve gözyaşlarınızı dökerek anacaksınız. Gözyaşlarınız ve O’na yakaran elleriniz, mutlaka sizi doğru yola, hayra ve hakka ulaştıracak…

dogumeselesi2

Yorum Yapın

Navigate