EĞİTİM, Yine Eğitim

Eğitim, “Milli” olmak kaydıyla varlık ve bekamızın garantisidir. Eğitim meselesini hallettiği gün ülkemiz, Muhteşem Türkiye olma yolunda hızla yol alacaktır. Bir eğitim davası olmayan milletlerin varlık ve bekalarını sürdürmelerine de imkân yoktur. Aksi takdirde bütün ömrü var olmakla yok olmak arasında gidip gelecektir.

Yazar: Selami Yıldırım

Bayrak Dergisi 1276. Sayı

EĞİTİM ANNE KARNINDA BAŞLAR MEZARDA BİTER

Eğitim bir süreçtir. Eğitim meselesini içeriğinden çok biçimiyle uğraşanlar, boşuna uğraşıyorlar. Bu anlayıştan sadra şifa bir sonuç çıkmaz. Eğitim ki anne karnında başlayıp, mezarda biter. Değerlerimiz de bunu bize böyle emreder: Beşikten mezara kadar eğitim!

İkinci bir yanılgı da öğretim ile eğitim kavramlarının birbirine karıştırılmasıdır. Bu kavram kargaşası bize epeyce pahalıya mal olmuştur. Eğitim adı altında bütün enerjimiz öğretime harcanmıştır. Bunca emeğe ve çabaya rağmen bir arpa boyu yol alamayışımızın yegâne sebebi budur. Yıllar boyu, bir karakter ve kişilik eğitiminden geçirmeden, onca bilgiyi yükleyip mezun ettiğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin her biri, sahip oldukları bilgi birikimini kendi kişilikleri ve karakterleri neyi emrediyorsa o doğrultuda kullanmışlardır.

EĞİTİM SİSTEMİNİN HEDEFİ NE OLMALIDIR?

Bu tehlikeli ve sakıncalı durumun farkında olmayan sistem kurucular bir süre sonra “Biz nerede yanlış yaptık” diye hayıflanıp durmuşlardır. Eğitim sistemimizin hedefi, Sayın Edibali’nin ifadesiyle insanımızı “Hazreti İnsan” yapmak olmalıdır. Yoksa hiçbir çaba ve gayret, insanı bir tutam ot, bir tutam et peşinde koşan hedefsiz, idealsiz insanlar yığını olmaktan kurtaramaz.

 

Yorum Yapın

Navigate