Geleneksel Çocuk Oyunları Derleme Yarışması

1.’ye 1000 TL, 2.’ye 500 TL, 3.’ye 250 TL

5 yarışmacıya da mansiyon ödülü verilecektir.

Yarışmanın Amacı:

Çocuğun zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimini destekleyen ona özgüven kazandıran, insanlar arası iletişim kurmasını sağlayan unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulmuş kültürümüzün önemli figürlerinden geleneksel çocuk oyunlarını derleyip yeni kuşaklarla tanıştırmak.

Derleme Yöntemi:

Derleme, görüşme tekniğiyle yapılacaktır. Yarışmacı elli yaş ve üzeri insanlarla görüşerek onların çocukluk dönemlerinde oynadıkları ve yeni kuşağın hiç bilmediği özgün çocuk oyunlarının kurgusunu ve uygulanışını kaynak kişiden görsel ve işitsel olarak kaydedecektir. Kaynak kişiyle görüşme anı resmedilecektir. Oyunun adı ve nasıl kurgulandığı kaynak kişiye anlattırılacaktır. Oyunda rol alan kişiler ve kullanılan malzemeler açıklanacaktır Oyun materyalleri varsa resmedilecektir. Oyunun uygulamasından kesitler alınarak detaylandırılacaktır.

Yarışma Takvimi:

Yarışma 1 Temmuz – 1 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Dosyalar bayrak@bayrakyayincilik.com adresine mail yoluyla gönderilecektir. Sonuçlar Bayrak dergisinin 15 Ekim 2016 sayısında ve resmi sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca katılımcıların adreslerine gönderilecektir. Yarışmaya Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi 9. 10. 11. sınıf öğrencileri katılabilecektir Daha yayınlanmış olduğu anlaşılan çalışmalar yarışmadan elenecektir.

Ayrıca yarışmaformuna:

Kaynak Kişinin kimlik bilgileri (Adı Soyadı- Yaşı) Yaşadığı ya da oyunun oynandığı yöre yazılacaktır. Yarışmacının kimlik ve iletişim bilgileri doldurulacaktır.

Ödül Töreni:

Ödüller, 2016-2017 öğretim yılı ekim ayında AOS Sosyal Bilimler Lisesi salonunda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

 

Yorum Yapın

Navigate