Adaletin Bağımsızlığı Devletin Namusudur!

“Türkiye’de Hakimler Var”

Adli yıl açılışı Türk milletinin adalet makamına olan saygısının bir ifadesidir. Adli yıl açılış töreni adaletin bağımsızlığının ifade edilmesidir. Adaletin bağımsızlığı bir devletin namusudur.

Cihana nam salan “Türkiye’de hakimler var!” sözü Türk devlet geleneğinin vaz geçilmez şartını ifade etmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ilme ve onun vaz geçilmez parçası olan adalete saygıyı içerir. Osmanlı kuruluş dönemindeki âlimler, bilimle beraber adaletin de tesis edilmesinde büyük rol almıştır. Ertuğrul Gazi’nin vasiyeti “Beni kır Edebali’yi kırma.”’dır. Bu söz bir âlime duyulan saygı ile beraber adalete ve bilme verilen kıymetin de ortaya koyulmasıdır.

Çağ değiştiren büyük cihangir Fatih Sultan Mehmet Han divanında devlet yöneticilerinin, vezir ve sadrazamların ayakta durmasını alimlerin ise kendisi gibi oturmasını emretmiştir. Bu büyük nezaketi devrin iktidar sahiplerinin de örnek alması gerekmektedir. Fatih Sultan Mehmed, bilime tahsis ettiği, kendi emriyle kurulan medresede bir hücre, bir oda ister. Müderrisler “Padişahım, imtihana giriniz, başarılı olursanız odanızı tahsis ederiz.” derler. İstanbul’un fatihi Sultan Mehmed Han kendi kurdurduğu medreseye imtihan ile kabul edilmiştir. Yine hatırlayalım ki Fatih Sultan Mehmed Han, bağımsız Türk mahkemeleri tarafından yargılanmıştır. Fatih var, bugünün iktidarları var. Bağımsız Türk adaletinin temsilcisi, uygulayıcısı hakim ve savcılara da en azından çağrıldıkları saray kadar büyük saraylar tahsis edilmelidir. Fatih’i örnek almamız gerekmektedir.

Adaletin mülkün temeli olduğunu hatırlamamız gerekmektedir.

Allah milletimizi uyandırsın! Hepimiz o gün hesap vereceğiz.

2016-Eylül-Adli-Yıl

Yorum Yapın

Navigate