UYGUR TÜRKLERİNE YAPILAN ZULÜM VE İŞKENCE NE ZAMAN BİTECEK?

Hristiyanlık dünyasının Katolik Kilisesi Lideri Papa Francis; Çin’deki Müslüman Uygur Türkleri’nin durumuna ilk kez değinerek Uygurları “Zulmün Altındaki Halklar” olarak açıkladı. (Basın) Papa’nın bu açıklamasından dolayı, ne derece samimi olduğu tartışılır, bilinmez ancak; görünen haliyle Papa’nın dahi Uygur Türkleri hakkında sessiz kalmayıp, dünyaya böyle bir açıklamada bulunması ve bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin, Türk ve İslam Dünyası idarecilerinin vahşi, katliamcı Çin zulmü altında inim inim inleyen Uygur Türkleri hakkında sessiz kalmaları akıl almaz, hayret verici bir durumdur.

Bütün engellemelere rağmen, dünya medyasına sızan haberlere göre; Çin sınırları içindeki Doğu Türkistan’da yaşayan, Türk ve Müslüman olan Uygur Türklerine yapılan işkence, zulüm ve katliamlar, vicdanları ve yürekleri sızlatmaktadır. Fakat ne yazık ki, çoğunlukla dünya devletleri, yapılan bu vahşet, zulüm ve katliama seyirci kalmaktadırlar. Peki neden? Çünkü yok edilmek istenen millet, Türk Milletidir.

Başka zaman dünyayı ayağa kaldıran sözde medeni, insancıl Batı Dünyası, söz konusu olan Müslüman Türk Milleti olunca sessiz kalmaktadır. Tarihleri işkence, zulüm ve katliamlarla dolu olan Türk-İslam düşmanı emperyalist şer güçlerin Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Müslüman Türk kardeşlerimize sessiz ve seyirci kalmalarını bir dereceye kadar anlayabiliriz de; bizleri asıl üzen durum, Türk ve İslam dünyasının bu zulüm ve katliamlara seyirci kalmaları ve hiçbir tepki vermemeleridir. Hatta neredeyse Uygur Türklerinin verdiği hürriyet mücadelesi, adeta bir terörizm gibi dünyaya lanse edilmektedir. Seslerini, çığlıklarını dünyaya duyurmak isteyen Uygur Türk gençleri, terörist ilan edilmekte ve terörist muamelesi görmektedirler.

İşin bir başka boyutu da, Papa’nın Uygur Türkleri hakkındaki Dünya kamuoyuna yaptığı açıklamasıdır. Türk ve İslam Dünyası Uygur Türkleri hakkında sessiz kalırlarken, Hristiyan Katolik dünyası lideri Papa Francis, Uygur Türkleri’nin güya hakkını savunuyormuş veya onlara sahip çıkıyormuş gibi açıklamalar yapıyor ve bir algı oluşturuluyor.

Vicdan sahibi sıradan bir Hristiyan böyle bir açıklama yapsa bir dereceye kadar anlaşılabilir ve hak verilebilir de; ancak bu açıklamayı yapan kişi sıradan bir kimse değil, Katolik Hristiyan dünyasını temsil eden bir Papazdır. Onlara güya acıyormuş ve onların haklarını savunuyormuş gibi bir şeytani düşünce ve aldatmaca ile zulüm gören Uygur Türklerine yaklaşmaya çalışıyor. Acaba bunu niçin yapıyor? Amacı zalim Çin’de yaşam mücadelesi veren Uygur Türklerini de Hristiyanlaştırmak olmasın! Bu tavır ve durum, tam da emperyalist, tarihleri sayısız katliam, zulüm ve işkencelerle dolu, İslâm ve Türk düşmanı Batı dünyasına tıpa tıp yakışıyor.

Türk ve islâm dünyası liderlerinin, Papa’nın bu Uygur Türkleri ile ilgili açıklamasından sonra utanmaları lazım, hicap ve üzüntü duymaları lazım. Tabi bu insani duyguları hala ölmemişse! Türk-İslam dünyası yöneticilerine sesleniyorum! “Ey sözde Müslüman ve Türk liderleri! İyice ruhunuzu kaybedip öldünüz mü, meyyit mi kesildiniz?! Nedir bu haliniz? Papa’ya mı kaldı artık Doğu Türkistanlı Müslüman Türk kardeşlerimizin içinde bulundukları acı durumu ve zulmü dile getirmek? Siz nasıl Müslümansınız? Neyle meşgulsünüz?” Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri Müslüman değil mi, insan değil mi?!

Yorum Yapın

Navigate