Kitap Analiz: İDEOLOJİK KODLARIYLA KAĞIT ÜSTÜNDEKİ PKK

Yazar:Fikret Bila, Analiz: Rahime EDİBALİ

PKK bitmeye, tükenmeye mahkum olan bir terör örgütüdür. PKK, panik halinde kan kaybetmenin şaşkınlığıyla şehirlerdeki askerlerimize haince saldırarmaktadır.

Türkiye’nin başına musallat olan psikopat sürüsü PKK’nın halet-i ruhiyesini, öne sürmeye çalıştıkları eşitlik, özgürlük, kadın hakları, cinsel eşitlik gibi kavramların içinin boşaltılmış olduğunun ve çoğunun Murry Bookchain’in düşüncelerinden uyarlama olduğunu bilmekte fayda var.

 Öcalan Düşünce Hırsızıdır

Fikret Bila’nın “İdeolojik Kodlarıyla Kağıt Üstündeki PKK” kitabında ifade ettiği gibi bölücü başı Öcalan’ın bütün görüşleri, ABD’li düşünür Murray Bookchain’in önerdiği “marksizm anarşizm” karışımıdır. Bookchain’in Marksizm’e ve proleterya diktatörlüğüne dayalı sosyalizme yönelttiği eleştiriler yine kendisinin de atıf yaptığı gibi-Max Weber, Mihail Bakunin, Pyatr Kropaktin, Julius Martow, Eduard Bernstein, Rosa Luxemburg gibi ideologlar tarafından yapılmış eleştirilere ve önerilere dayanmaktadır.

 

Öcalan Yakalanır Yakalanmaz PKK’yı Satmıştır

Bölücü başı Öcalan 98’de Türkiye tarafından yakalandıktan sonra, devletimize olan sadakatini, bağlılığını hemen beyan etmiş, terör örgütü PKK’yı satmakta tereddüt etmemiştir. Öcalan yakalandıktan sonra PKK’nın KCK yapılanmasına dönüşümü sırasında pek çok örtgüt içi çatışma yaşanmıştır. KCK yapılanması Apo’nun mahkemedeki beyanatlarına aykırı olarak Türkiye, Irak, İran ve Suriye’den kopartmaya niyet ettikleri konfederal bir devlet yapısı öngörmektedir.

 

ÖCALAN-KCK İdeolojik Çatışması

Ancak Bölücübaşı Öcalan aslında genel olarak devlet aygıtına karşı çıktığı gibi özellikle ulus devlet ve parti devlet modellerini reddeder. Marksizmin en büyük hatasının “ulus devlet” olduğunu iddia eder. Birçok konuda olduğu gibi Öcalan’ın bu görüşleri ile KCK’nın yapılanması zıtlık içerisindedir. KCK bir devlet yapısıdır ve öngördüğü de “ulus-devlet” modelidir. Öcalan bağımsız Kürt devleti amacını konjoktürel nedenlerle geri plana itmiştir. Öcalan ve PKK’nın Mao’nun uzun süreli halk savaşı yöntemiyle Güneydoğu’yu Türkiye’nin egemenliğinden çıkarıp orada kendi egemenliğini ilan etmek amaıcyla silaha, teröre, şiddete sarıldığı bilinmektedir.

 

 

 

Öcalan Yalancıdır Sözüne Güven Olmaz

PKK, Suriye, ABD ve Rusya kaynaklı askeri ve siyasi destek alarak Suriye’deki Kobani örneğinde olduğu gibi “şehir savaşları” yürütmektedir. Öcalan ve PKK’nın bağımsızlık amacından vaz geçtiğini söylemek hiç de inandırıcı değildir. Söylemle eylem taban taban zıttır.

 

Öcalan Ne Zaman Ölür?

İkiz yasalar, dönemin hükümeti tarafından kabul edildiği için Öcalan hala hapishanede duruyor. Zaman zaman “asılsın” söylemleri gündeme geliyor ama asılmasının da teröre verilen siyas destek kesilmeden bir çözüm olacağı şüphelidir. Sorunun kökünden halledilmesi gerekmektedir. AB ülkelerine de ABD’ye de Türkiye’nin varlık, birlik ve bekasına tasallut eden her türlü belaya kesinlikle karşı koyacağının anlatılması gerekmektedir.

Gazeteci Fikret Bilâ’nın kaleminden tartışma yaratacak kitap 2016 yıllında Doğan yayınları arasında çıktı. Kitapta; PKK kurulduğu günden bu yana nasıl bir ideolojik seyir izledi?, Öcalan’ın ideolojik çelişkileri, söylem-eylem tutarsızlıkları nelerdir?, 1999’da yakalanarak hapse giren Abdullah Öcalan neden bir ideoloji arayışına girdi?, “Yeni” ideolojinin fikir babası Öcalan mı, Amerikalı düşünür Murray Bookchin mi? KCK Sözleşmesi kimin fikirlerini taşıyor?, Öcalan ile Bookchin arasındaki dolaylı temas nasıl kuruldu?, Bookchin’in partneri Janet Biehl Diyarbakır ve Kamışlı’ya neden gitti?, Öcalan’ın “Demokratik Konfederal Kürdistan” dediği harita hangi coğrafyayı kapsıyor?, KCK’nın örgüt şeması nasıldır? PKK-PYD ilişkisi ve KCK-Rojava Sözleşmesi neleri içeriyor? KCK Sözleşmesi, PYD Tüzüğü ve PKK Tüzüğü’ndeki ortak hükümler nelerdir?, Öcalan, bağımsız Kürt devleti kurmaktan gerçekten vazgeçti mi? konular, “İdeolojik Kodlarıyla Kâğıt Üstündeki PKK” kitabında Bila’nın değerlendirmeleri ile ele alınmış.

Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ve acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Yorum Yapın

Navigate