İnsanın Yaratılış ve Yücelişi Aykut Edibali

 

  • Yazar:  A. Cressy Morrison
  • Yayına Hazırlayan: Aykut Edibali

Bu kitap, Hackel’in materyalist pantheizmini ve bazı Darvinistlerin yorumlarını çürütmeyi amaçlıyor, denebilir. Gerçekten Huxley’in “Man Stands Alone” isimli eseri, bu kitabın yazılmasının başlıca sebebi gibi gözükmektedir. Ancak, kitap iyice incelenince görülür ki, bir kritiğin çerçevesini aşmakta, insanın çevresi ile ilişkileri içinde, varoluş ve yücelişinin temelleri, sebepleri araştırılmaktadır.

Huxley’in kitabı, evrim teorisinin bir varyasyonu olarak belki de unutulacak, ama Morrison’un açtığı yol, daha iyi, daha gerçeğe yakın araştırmaların başlangıçlarından biri olabilecektir. Kısaca, kitap insanın nasıl var olabildiğini ve onu nasıl bir geleceğin beklediğini araştırmaya çalışıyor. Konunun önemi apaçık.

İnsanın bugünkü haliyle, belli gelişme aşamalarından sonra var olabilmesinin dış şartları inceleniyor. Bu bizi dün- yamızın ta başlangıçlarına doğru, modern bilimin verilerinden hareketle gerisin geriye gitmeye zorluyor. Hayatın ve tabiatın bir parçası olan insanın var olabilmesini sağlayan, gök cisimleri arasında dünyamızın istisnaî konumuna dik- katleri çekiyor.

 

 

Yorum Yapın

Navigate