İslâm İnancının Temelleri Akaid 24. Baskı Çıktı

Akaid, bir insanın neye inanması gerektiğini bildiriyor. Düşüncenin ışığı zihnini aydınlatan her insanın mukadder sonucu, “Ben neyim?”, “Ben nereden geliyorum?”, “Nereye gideceğim?” sorusudur. Bu soruları bir tek konu altında toplamak mümkündür, herhalde. Zaman ve dünya içinde insanın yerini araması… Bu, insanın tek hayati sorusu ve konusu…

Saygı değer okuyucumuz, size sunulan bu kitapla, yayınevimiz sadece İslâmî bir hizmet yapmış olmuyor, aynı zamanda sosyal ve ferdî bir faydayı da sağlıyor.

İslâm dininin inanç temellerini bütün açıklığı ile ortaya koyan bu İslâm klasiğinin dinî, ilmî ve tarihî kıymeti üzerinde durmaya bile gerek yok. Hemen hemen İslâm eğitim – öğretim ocaklarında okunan en hatırı sayılır, en uzun ömürlü İslâm klasikleri arasında yer almıştır, elinizdeki kitap.

Diğer taraftan Akaid, bir insanın neye inanması gerektiğini bildiriyor. Düşüncenin ışığı zihnini aydınlatan her insanın mukadder sonucu, “Ben neyim?”, “Ben nereden geliyorum?”, “Nereye gideceğim?” sorusudur. Bu soruları bir tek konu altında toplamak mümkündür, herhalde. Zaman ve dünya içinde insanın yerini araması… Bu, insanın tek hayati sorusu ve konusu…

İslâm’ın asırlar ötesinden gelen ve bütün insanlığa sunulan saadet verici daveti, dünya ve ahiret saadetini bir kelimede özetlemiştir: Müslüman ol!

İşte bu kitabın yerine getirmeye çalıştığı görev budur. Ayrıca kitabın konusu olan Akaid bize sadece şahsi bir fayda sağlamaz. Kültür sosyolojisinin bugün ortaya koyduğu gerçek, her toplumun dayandığı kültür temellerinin en son tahlilde, büyük çapta, benimsenmiş dinî değerlerden ibaret olduğudur.

Yorum Yapın

Navigate