Şimdi: Birliğe, Kardeşliğe, Barışa Koşma Zamanı

Büyük Türk Milleti’nin Muhteşem Evlatları!..

Milletin Dostları, Arkadaşlarım, Kardeşlerim!

“Türk Milleti’nin varlık ve beka davasını” yıllardır, hakkı, doğruyu, gerçekleri yazmayı ve söylemeyi sürdüren Bayrak diyor ki; “Muhteşem birlik için seferdeyiz” Muhteşem birliğe katıl!..
Türk Milleti! Davana dön! Sen, Kalu Bela’da Allah’a söz verdin! O, verilen söz neydi?

“Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir.” (A’raf : 172)

“O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kafir, kiminiz mü’mindir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Tegabun: 2)

“Allah, insanın amellerine uyan ne ise ona göre muamele yapandır. Cenab-ı Hak insanları ilmi ve ameli olgunlukların, üstünlüklerin bütün yönleriyle güzel bir şekilde yaratmıştır. Buna rağmen kimisi yaratılışındaki yeteneğe aykırı olarak, kendi iradesiyle küfrü tercih ediyor. Kimi de yine kendi iradesiyle ve hilkatinin gerektirdiği şekilde imanı seçiyor.” (Hasan Basri Çantay)

Yaratılışının gereği kendi iradesiyle, hiçbir baskı görmeden tam ve tafsilatlı bir şekilde iman edenler mümin oluyor. Onlar, ezelde Allah’a verdiği sözü hatırlayanlar ve “Evet, Sen bizim Rabbimizsin” diyenlerdir. Verilen bu söz Allah’ın ve Resulünün davasına sahip çıkmayı gerektirir. “Allah’a itaat edin, Resule itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir.” (Maide: 92)
Türk Milleti’nin Aziz Evlatları!

Büyük Türk Milleti binlerce yıldır Allah’a verdiği ‘muvahhit’ ve ‘mümin’ olma sözünün gereğini yerine getirmiştir. Türk Cihan Hakanları, asırlarca nice Krallara taç giydirmiş, fermanlarla taçları tahtları almış; “Allah’a ve Resulüne itaat edin “ilahi emrine uyarak, yeryüzünde ayak basmadık yer bırakmamış, Allah’ın adını cihanın dört bir tarafına şanla, şerefle taşımış; gittiği her yere adalet, huzur, güven, barış ve hürriyet götürmüştür. Bu gerçek, tarihe ve zihinlere şu sözlerle kazınmıştır:

“Dünya atının nalları altında ezildi.

Kaç haçlı sefer varsa göğsünde kesildi.

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,

Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden”

Bayrak, iyiliğe çağırır, kötülüklerden alıkoyar!

BAYRAK, FİKİR ve DAVA DERGİSİDİR. Hakkın emrinde, halkın hizmetinde olmayı şanla, şerefle, azimle, üstün bir gayret ve çabayla sürdürmektedir. Bu dava hepimizin davası, herkes bu davanın yerine getirilmesinden, zaferle taçlanmasından sorumludur. Bu davada hayır vardır. Neden?

“Sizden, iyiliğe çağıran, doğruyu emreden ve kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte kurtuluşu bulacak olanlar bunlardır.” (Al-i İmran:104)

“Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır.” (A’raf: 181)

Bayrak, muhteşem tarihimizin doğrularının varisi, yanlışların yılmaz düzelticisi olmuştur. Davası, Türk Milletinin varlık ve beka davasıdır. Olaylara getirdiği yorumlarda asla yanılmamış, on binlerce makale, binlerce toplantı ve konferanslarla devamlı tehlikeleri, tehditleri göstermiş; MİLLETİM UYAN! Çağrısı yapmıştır. Bu sevgi, saygı, güven dolu çağrı; Allah, vatan, bayrak, devlet ve millet aşkıyla sarsılmadan, azimle, cesaretle, yiğitçe ve korkusuzca devam ediyor. İnsanı ve toplumu hakka, doğruluğa, iyiliğe, hayra çağırmanın, insan onurunu ayaklar altına alan kötülüklerden men etmenin karşılığını Allah, “İşte kurtuluşu bulacak olanlar bunlardır.” İlahi emri ile müjdelemektedir.

İyi, güzel, hayırlı ve salih işler yapanlara sevap veriyor. Sevaplar en az 10 katı, en fazla 700 katı.. Belki daha fazla.. Onu Allah bilir. Ne güzel değil mi? O zaman!.. Birliğe, barışa koşalım. Bayrak çevresinde buluşalım.
Türk Milleti, Ayırım Kabul Etmez, Bir Bütündür

Son zamanlarda en büyük davalardan biri de, hiç şüphesiz Türk Milleti’nin birlik davasıdır. Türk Milleti tarihi, hukuki, kültürel birlikteliktir. Ayrılmaz, parçalanmaz bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdi ayırım kabul etmez birinci sınıf Türk vatandaşıdır. Her vatandaşımız birbiri ile beraber yaşama azim ve kararındadır. Zira, Allah’ın Resulü, yeryüzünün ilk İnsan Hakları Beyannamesi sayılan, Veda Hutbesinde buyuruyor ki: “Rabbiniz birdir, babanız birdir. Hepiniz Adem’densiniz, Adem de topraktan yaratılmıştır. Allah katında üstünlük, ancak takva iledir. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana, kırmızı olanın siyah olana, siyah olanın da kırmızı olana takvadan başka üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak takva iledir.”

“Kim ayrılık çıkarırsa bizden değildir.”, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.”

Rahmetli Mehmet Akif diyor ki;

“Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”
Bayrak ve Dayandığı İlmi Temeller

“Yeniden Milli Mücadele” dergisi 3 Şubat 1970’te yayın hayatına başlamış, onun etrafında oluşan “Mücadele Birliği “sınırsız bir iman, sarsılmaz bir irade, yıkılmaz bir azim ve cesaretle yayın hayatına devam etmiştir. Yeniden Milli Mücadele ve onun devamı olan Bayrak süreli yayınlar arasında devamlı çıkan Türkiye’nin tek dergisi olma unvanına sahiptir. Mücadele Birliği ve Yeniden Milli Mücadele Dergisi, üniversitelerde araştırma, doktora ve tez konusu olmuştur.

Bayrak, ilmi, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini alanlarda yaptığı analiz ve tespitlerde yanılmamış, aldanmamış; büyük bir basiret ve ferasetle doğruları, gerçekleri ortaya koymuştur. Yapılan yorum ve tespitler vatanına, milletine, bayrağına ve dinine bağlı elitlere, gençlere, siyasilere rehber olmuştur. Yapılan tespit, yorum ve analizler neden doğrudur? İşte sebebi:

1-İslam’da Bilgi Kaynakları: İlim kaynakları üçtür: Beş duyu, akıl ve doğru haber. Doğru haber ikiye ayrılır: Mütevatir haber, Risalet’i mucizelerle sabit olan, Resulün haberi.(Akaid, Bayrak Yayınları, 22. Baskı) Hayatı, kainatı, siyasi ve sosyal olayları pozitif bilim, akıl ve manevi ilimler açısından değerlendirme hiçbir beşeri-sosyal sistemde yoktur. O nedenle dünya var olalı ortaya atılan bütün –izm’ler, insanlığa zulüm, göz yaşı ve ölüm getirmiştir. Yoktan var eden; ölüden diri çıkaran, diriden ölü meydana getiren; cansız maddeye can veren, canlıyı ölü maddeye çeviren Allah’ın iradesine tabi olunmadıkça insanlığın acıları devam edecektir.
2- Dini Hükümlerin Dayandığı Temel Kaynaklar: Kitap (Kur’an-ı Kerim) Sünnet, İcma ve Kıyas.

Veda Hutbesinde Peygamberimiz buyuruyor ki;

“Ey mü’minler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir.”

Evet, şimdi görevimiz!.. Emanetlere düne göre daha şuurlu, daha sağlam sahip çıkma zamanıdır. “İnsan; evreni görüp sorgulayıp, algılayıp ve düşünüşünün sonunda evrenin Allah’ın yarattığı varlık olduğunu bulur. İnsan duyu organlarının ve muhakemesinin eksiklerinden son peygamberin sadık haberi ile kurtulacağını idrak ederse İslam’ın öğretisini kabullenmiş olur. “Kainatın yaratıcısı olan Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve sadık habercisidir.” Bu ifade müspet inancın tek ve doğru ifadesidir.” (Aykut Edibali, Hakikatin İzinde İlmi Sağ, Bayrak Yayınları)

Bayrak Dergisi Başyazarı, Bilge Lider Aykut EDİBALİ diyor ki; “Allah’ın iradesine tabi olanların, iradesini durdurabilecek hiçbir güç yoktur.”

İşte, bu nedenledir ki, Türk-İslam Medeniyeti yükselmiş, yücelmiş, Batı toplumlarını da etkileyerek, onların da medeni bir toplum olma yolunda ilerlemesinde en büyük sebeplerden biri olmuştur. İslam toplumlarının ilim, teknik, matematik, astronomi, sosyal, siyasi ve dini eserlerinin batıya ulaşması, medeniyet konusunda batının çehresini değiştirmeye yetmiş ve artmıştır. Nobel Ödüllü Fransız Fizikçi Pierre Curie ( 1859-1906) “ Müslüman Endülüs’ten geriye 30 kitap kaldı ve biz bu sayede atomu parçalaya bildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık” diyor. Bu sadece bir örnek…

Bayrak Dergisi Okumak Bir Ayrıcalıktır!

Yorumda dürüstlük, haberde doğruluk, fikirde milliyetçilik; Türk Milleti’nin din, ahlak, töre, düşünce, çıkar ve ideallerine bağlı, fikir, haber, yorum, fikir ve dava dergisi Bayrağı okuyalım, okutalım, abone olup, abone bulalım. Unutmayalım!

İMAN ET, MÜCADELE ET, ZAFER SENİNDİR ZAFER HAKKIN VE HAKKA İNANANLARINDIR

Yorum Yapın

Navigate