Kırım Savaşı

Veya Osmanlı-Rus Kapışması

30 Kasım 1853 tarihinde Rus donanması Sinop Limanında yatmakta olan Osmanlı donanmasına ani baskın vererek Türk Filosunu batırdı. 282 top denize gömüldü. 2000 Türk askeri şehit oldu. Ruslar Sinop′u topa tuttular. 2500 ev oturulamayacak hale geldi. Ticaret gemilerimiz batırıldı. Tüm bu baskın Bir bayram sabahı gerçekleşmişti. (Rivayet olunur ki Enver Paşa Sarıkamış harekatını yürütürken Sinop baskının öcünü almak duygusu baskın çıkmıştı)

Yazar: Abdurrahman Zeynal

Kudüs ve havalisindeki Hıristiyanlara hamilik etme isteği Ruslar ve Fransızların 1850′lerden sonraki istekleri arasında yer almış Kudüs′teki yönetimde söz sahibi ola isteklerine karşılık Osmanlı Devleti böyle bir yönetimin anlayışını kabul etmeyince Ruslar Büyük elçi olarak Prens Mençikof′u İstanbul′a gitmesi için görevlendirdiler.

Dönemin Paşaları Ali Paşa Fransız, Reşit Paşa İngiliz, Fuat paşa ise iki devleti de kollama isteğindedir. Ortak tarafları Rus Düşmanlığıdır. Osmanlı kurduğu modern ordusuna güvenmektedir. Uzun görüşmeler sonucunda Osmanlı devleti kutsal mekanları kendilerinin koruyacağını ilan edince ipler koptu ve Rus Çarı tarihte ilk defa Osmanlı devletine “Hasta Adam” ismini koyuverdi. Rusları Osmanlıya ültimatom verdiler ve Mençikof İstanbul′dan ayrıldı. Bu davranış savaş kaçınılmaz anlamını taşıyordu.

3 Temmuz 1853 yılında Ruslar 35.000 asker ve 72 topla Osmanlı eyaleti olan Romanya′ya girdiler.İngiltere′ye de Osmanlı imparatorluğunu paylaşma teklifini yaptılar. 4 Ekim 1953 yılında Reşit Paşa Rusya′ya savaş açıldığını tüm dünyaya ilan ederek Serdar-ı Ekrem Ömer Paşaya Ruslarla savaşması emrini verdi. Balkanlardaki ordu düzenli idi ve kısa sürede Ruslar zayiatlar verdirerek geri çekilmelerini sağladı. Ruslar bozguna uğradılar.

Devamı Bayrak Dergisi 1275. Sayıda

Yorum Yapın

Navigate