ÇANAKKALE; ÇAĞLARA YÖN VEREN UMUT!

1915 yılının18 Mart sabahında din, devlet, vatan, millet, bayrak aşkıyla inancı, azmi, umudu elden bırakmayan kahramanların mücadelesinin adıdır Çanakkale.

“Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?/ En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.” Dünya savaş tarihinin ve Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünü kutluyoruz.

 

Çanakkale Çağlara Hükmeden, İmanın, Hürriyetin Mücadelesidir…

Çanakkale; inancın, azmin, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duygularının, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymadaki üstün başarısını gösteren büyük bir mücadelenin adıdır. Bu Savaş; ırkları, renkleri ve dilleri değişik milletlerden oluşan Haçlı ordularının, milletimizi yok etmek amacıyla karadan, denizden ve havadan üzerimize saldırısıdır. Bu savaş; Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Laz’ı, Arnavut’u, Arap’ı, Boşnak’ı, Gürcü’sü ile bütün Türk Milleti’nin, bayrağını düşürmemek için yan yana şehit düşenlerin, büyük vatan savunmasının birlikteliğin, kardeşliğin, kahramanlığın, imanın nasıl yaşandığının da adıdır.

Çanakkale çağlara hükmeden, nesilden nesillere aktarılacak bir umudun, imanın, hürriyetin mücadelesidir… İnanmış, kahraman insanların, düveli muazzama ya karşı kahraman askerlerimizin din, devlet, vatan, millet bayrak, mukaddesat aşkına direnerek, yok olduğu sanılan bir milletten ‘varım’ diyebilen bir milletin mücadelesidir. Çanakkale bir kurtuluş mücadelesinin en şanlı, en şerefli zaferidir. Tarihin gördüğü, destanlaşan en büyük bağımsızlık mücadelesinin kurşun, şarapnel yağmuru altında kanlı bir düğünü gerçekleştirenlerin zaferidir Çanakkale…

“Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor/ Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!” Çanakkale, yüz binlerce Mehmetçik’in, kınalı kuzuların, yiğit insanların hayatlarının baharında seve seve şehitlik mükâfatına layık olarak cennet bahçesine girme yarışı içerisinde, düğüne gider gibi cepheye koşanların, korkusuzca kurşunların üzerine atılanların destanıdır…

 

Ölüm Döşeğindeki Milletten Muzaffer Bir Millet Doğuran Kavganın Adıdır Çanakkale!..

“Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer/ O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaz-ı beşer…”

Çanakkale savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Sekiz ay on dört gün süren Çanakkale savaşı, aynı zamanda mucizeler savaşıdır. Toprağın her bir metrekaresine altı bin merminin isabet ettiği, Türk Milleti’nin nabzının hep birlikte attığı, binlerce şehidin kefensiz yattığı yerdir… Ölüm döşeğinde inleyen bir milletten dipdiri, muzaffer bir millet doğuran davanın, hayata bakışın adıdır Çanakkale…

Onun içindir ki, Çanakkale Zaferinin sırrı, büyüklüğü yeni nesiller tarafından tam manasıyla algılanmalıdır.

 

Zafer Şuurunu Daima Yaşatacağız!..

Unutmamalıyız ki, toplumları ayakta tutan, diri kılan, milli şuurlarını oluşturmak, hedef ve idealleri etrafında toparlanmak, milli ruhun nesilden nesile aktarılmasıdır. Çanakkale ruhunu her zaman her yerde taşımak, diri tutmak, vatanın ve milletinin geleceği için şarttır. Bu ruhu milli hayatımızın, devlet, siyaset hayatımızın, eğitim, kültür, medeniyet hayatımızın tüm alanlarına sokmamız gerekir… Bu ülkenin çocuklarına dinini, tarihini, dostunu, düşmanını anlatarak, dürüst bir tarih bilgisi vererek devlete, millete hayırlı nesiller yetiştirmek, değerler adına bugün daha çok ihtiyaçtır.

Bu zafer yalnız ülkemizin geleceği üzerinde etkili olmamıştır. Bu zaferin yarattığı sonuçlar milli onur ve bilinci canlandırmış, dünyanın tüm mazlum milletler için de halklarını ilgilendiren olayların savunulmasının başlangıcı olmuştur. İslam’ın bayraktarlığını yapan şanlı Türk devleti ve milletinin ‘Çanakkale destanı’ ve ruhu her an canlı tutulmalıdır.

Çanakkale destanı iyi anlaşılmalı ve bilmelidir ki, Türkiye Müslüman’dır, Türkiye İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olup aynı zamanda Ortadoğu’ya bağlı olduğu gibi geniş manasıyla da İslam ve Türk coğrafyasının kutup yıldızıdır. Dolayısı ile Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi, varlığı bu dünyanın beklediği liderliği yapmayı da gerekli kılar…

 

Çanakkale Ruhu ve ‘Muhteşem Türkiye’

Bugün kendimizi; Müslüman Türk Milleti olduğumuzu ve aslımızı unutmadan, tarihi yâd ederek değerlerimizi yaşatmalı geleceğe umutla bakarak, geleceğimize yön vererek büyük işlere imza atmalıyız.

Yücelmemiz, büyümemizin anahtarı ve tüm dertlerimizin çözümü, ‘Muhteşem Türkiye’ hedefimizi gerçekleştirmek ve Çanakkale ruhunu çağlara taşımaktır. İnsanlarımız birbirine, inancına ve değerlerine sahip çıkarak Türkiye gelişecek, güçlenecek, büyüyecek, Çanakkale ruhu, şehitlerinin emaneti korunacaktır!

Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu vatanı ve değerleri emanet bırakan aziz şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle minnetle, dualarla yâd ediyor, ruhları şad olsun diyoruz

Yorum Yapın

Navigate