ONBİR AYIN SULTANI: RAMAZAN-I ŞERİF

ALLAHU TEÂLA HAZRETLERİ KUR’AN-I KERİMDE RAMAZAN AYI VE RAMAZAN ORUCUYLA İLGİLİ ŞÖYLE BUYURMUŞTUR.

“ Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç ( tutmanız) yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun ( günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu ( yaptığı) iyidir. Ama orucu tumanız- bilirseniz-  sizin daha hayırlıdır.”

“ O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor.)” (Bakara Suresi, Ayet: 183-184-185)

PEYGAMBE(S.V.S)’DE RAMAZAN AYIYLA İLGİLİ ÜMMETİNE ŞU MÜJDEYİ VERMİŞTİR:

“ Ramazan girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları da kapanır. Bütün şeytanlarda zincire vurulur , (böylece insanlardan olan, cinlerden olan şeytanlar tesirsiz hale getirilerek mü’minlere günah işleme fırsatı verilmez.) (Sahih-i Buhari, Cilt:6, Sayfa: 252, Hadis No:900); (Rayazü’s- Salihin, Cilt:2 Sayfa:489, Hadis No:1225)

          Rahmet Peygamberi (S.A.V), Sahur’a kalkmak ve sahur yemeği ile ilgili de şöyle buyurmuştur:

“ Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bolluk vardır.” Buyurdu. (Sahih-i Buhari, Cilt:2, Sayfa: 269, Hadis No:913)

ONBİR AYIN SULTANI: RAMAZAN-I ŞERİF

Üç ayların üçüncüsü ve sonuncusu mübarek Ramazan ayı’dır Onbir ayın sultanı olan Ramazan-ı şerifin ayların sultanı olmasının sebebi nedir? Ramazan ‘a bu şeref nereden gelmektedir?

Hiç şüphesiz ki bu ay’ı sultan yapan, rahmet ve bereket ay’ı olmasını sağlayan; bu ayda vahyedilen, indirilen Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’dir.

Yüce Allah, aziz kitabı Kur’an’ın indiği Ay’ı rahmet Ay’ı, Kur’an’ın indiği geceyi de bin aydan yani 83 yıldan daha hayırlı ve uğurlu bir gece yapmıştır. İndiği ayı bu derece yükselten, Kadir Gecesi’ne bu fazileti kazandıran Kur’an-ı Kerim acaba, bu kitaba inanan, okuyan, O’nu rehber ve önder kabul eden, hayatını da bu kitaba göre tanzim eden, O’nu İslâm’ın Anayasa’sı kabul eden mü’minin Allah katındaki yerini, derecesini kıymetli okuyucularımın düşünmesini istiyorum.

Kur’an; Allah (C.C)’ın bütün kullarına özellikle mü’minler için sonsuz bilgilerle ve nimetlerle donatılmış, istifade et­memiz için önümüze açılmış ilahi bir sofra olduğundan, bu sofraya sizleri tekrar davet ediyor, Kutlu Kitabımız Kur’an’dan tekrar bahsetmek istiyorum.

KUR’AN-I KERİM NASIL BİR KİTAPTIR VE NİÇİN GÖNDERİLMİŞTİR?

Kuran-ı Kerim Hz. Peygambere verilmiş, kalıcı, kıyame­te kadar taptaze olarak devam edecek olan ve korunması da Allah’a ait olan en büyük mucize’dir. Kur’an-ı Kerim; bütün insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir ve İslâm’m Anayasa’sıdır. (Kur’an-ı Kerim Müslümanların anayasasıdır. Ge­niş bilgi için bkz. M. Zekai Konrapa. Peygamberimizin,Hayatı (Siyer-i Nebi) İstanbul; 1971 Shf: 118-120..)

Yüce Mevlâ bizlere kitabını şöyle tanıtıyor:

“Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kuran indirilen  aydır.” (Kur an-ı Kerim,  Bakara Suresi, Ayet: 185)

‘’Şüphesiz bu Kur’an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan mü’minlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.”( Kur an-ı Kerim, İsra Suresi, Ayet: 9)

‘’Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa. Mü’minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. (Kur an-ı Kerim, Yunus Suresi, Ayet: 57)

‘’İşte bu Kur’an bizim indirdiğimiz mübarek bir ki­taptır. Ona uyun ve Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin.'(Kur an-ı Kenm Enam, Suresi Ayet: 155)

PEYGAMBER (S.A.V) DE YÜCE KİTABIMIZ KUR’AN’LA İLGİLİ OLARAK:

‘’Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve onu öğreten­dir’’ (Riyaz-üs Salihin, Cilt: 2, Shf: 253, Hadis No: 1018)

‘’Cenab-ı Hak: şu Kur an’ı yaşayan milletleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır.” (Riyaz-üs Salihin, Cilt: 2, Shf: 253, Hadis No: 1018) buyurmaktadır. Ramazan ay ını yücelten, rahmet ve bereket ay’ı ya­pan, Kuran-ı Kerim’den bahsettikten sonra sıra bu aydan, Ramazan’ın özelliklerinden bahsetmeye geldi.

RAHMET -MAĞFİRET VE HİDAYET YÜKLÜ  OLAN ÜÇ AYLARIN İNCİSİ MÜBAREK RAMAZAN AYININ ÖZELLİKLERİ

 • Bin ay (83 yıl) dan daha hayırlı olan KADİR GECESİ bu aydadır.
 • Hicri Yılın dokuzuncu ayı’dır.
 • Üçayların üçüncüsü ve sonuncusudur.
 • Kur’an ayıdır. Kutlu Kitabımız Kur’an bu ayda in­miştir.
 • Mukabele ayıdır. Hz. Peygamber Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselamla birlikte karşılıklı olarak bu aydaKur’an okurdu. Bundan dolayı bu ayda mukabele okumak ve dinlemek sünnettir.
 • Cennetin sekiz kapısı bu ayda açılır ve Cehennem’in yedi kapısı bu ayda kapatılır.
 • Rahmet ayı olan Ramazan’da, müminlere zarar ver­mesin diye şeytanlar bağlaınr. Tesirsiz hale getirilir.
 • Bu ayda itikaf ibadeti yapılır; Ramazanın yirmisin­den sonra itıkafa girmek Sünnet-i müekkededir.
 • Bu ayda zekat vermenin fazileti büyük, sevabı çok­
 • Duası reddedilmeyen üç kişiden birisi de Ramazan Orucu’nu tutan kimsedir.
 • Allah-ü Tealâ hazretleri Ramazan Ayı’nın her ge­cesinde 600.000 mü’min kulunu, bu ayın son gecesinde ise bu geceye kadar af edilenler sayısınca mümin bağışlanır. Böylece bir ay boyunca af kapsamında dahil edilenlerin sa­yısı 36 milyonu bulur. Aslında bu ayda bağışlananlar daha fazladır.
 • 36 milyon ifadesi (Kasretten kinayesidir) Çünkü Allah’ın rahmeti bu ayda coşar, affıda doruğa çıkar.(307)
 •     Ramazan geldiği zaman hayatında; İslam’a, imana, namaza, oruca, iyiye güzele doğru bir gelişme,bu istikamette bir değişme olanlara müjdeler  olsun ! İnşaallah bu af kapsamına onlar da girer.
 • 12-Ramazan ay’ı girdiğinde Allah-ü Tealâ hazretleri Cennet’e mü’minler için hazırlık yapmasını ve süslenmesini emrederek der ki: “Kullarım … Dünyanın sıkıntısından ıstırabından yoruldular, istirahat için yakında sana gelecek­ler, hazırlıklı ol!”
 • 13-Ramazan ayında (KADİR GECESİNDE) Cebrail başta olmak üzere çok sayıda melek yeryüzüne iner, mümin­lerle musafaha yapar, gecelerini kutlar ve selam verir ve Allah’ın selamını tebliğ ederler.

 

 

Yorum Yapın

Navigate