Doğan her çocuğa maaş bağlanmıştır

Hazreti Ömer (RA)’ün oğlu Abdullah anlatıyor:

Bir grup tüccar Medine’ye geldiler ve mescidin suffesinde (son cemaat mahallinde) misafir edildiler. Rasulullah’ın ikinci halifesi, Muhteşem İslam Devletinin Başkanı, Şanlı İslam Ordularının Başkomutanı olan Hz. Ömer (RA), Aşere-i Mübeşşere’den (Cennetle müjdelenen) Abdurrahman bin Avf (RA)’a:

“- Geceleyin, herhangi bir hırsızlık tehlikesine karşı, tüccarların mal ve canlarını beraber koruyalım, nöbette beraber olalım.” diye teklifte bulundu. Abdurrahman bin Avf da kabul etti. Beraber nöbet tutmaya başladılar. Bir yandan da namaz kılıyorlardı. Bir ara Hz. Ömer (RA) ağlayan bir çocuk sesi duydu, sesin geldiği tarafa doğru gitti. Çocuğu görünce annesine:

“- Allah’tan kork ve çocuğuna karşı iyi davran!” dedi ve yerine döndü. Bir müddet sonra çocuk yine ağlamaya başlayınca, tekrar gitti ve aynı şekilde anneyi uyarıp yerine döndü. Sabaha karşı çocuk tekrar ağlamaya başladı. Hz. Ömer (RA) yine gitti ve annesine;

“-Yazık sana, sen ne merhametsiz bir anneymişsin! Niçin çocuğunu akşamdan beri ağlatıyorsun?” diye çıkıştı. Kadın:

“-Ey Allah’ın (CC) kulu, bu çocuk bu gece beni uyandırdı, uyutmadı.  Sütten kesmek istiyorum, bir türlü olmuyor.” dedi. Hz. Ömer (RA);

“-Niçin sütten kesmek istiyorsun?” diye sordu.

Kadın: “- Çünkü. Hz. Ömer (RA), sütten kesildikten sonra çocuklara maaş bağlıyor da ondan.” dedi. Hz. Ömer (RA):

“- Bu çocuk kaç yaşında?” diye sordu.

Kadın: “…şu kadar aylık.” Diye cevap verdi. O zaman Hz. Ömer (RA):

“- Hele dur, sütten kesme.” dedi.

Sabah namazını kıldırmaya mescide gitti ve sabah namazını kıldırmaya başladı. Hz. Ömer (RA) ağladığından, cemaat Hz. Ömer’in kıraatini doğru dürüst anlayamıyordu. Selam verince;

“-Yazık Ömer’e şimdiye kadar nice Müslüman evladının ölmesine sebep oldu.” dedi. Bir münadi çağırarak şu ilanı yaptırdı:

“Ey ahali, çocuklarınızı sütten kesmekte acele etmeyiniz. Doğan her çocuğa maaş bağlıyoruz.” Sonra da diğer vilayetlere de şu haberi gönderdi.

“Doğan her çocuğa maaş bağlıyoruz!”  (1)

Allah (CC)’ü Hz. Ömer’e rahmet eylesin! O insanların malını, canını korumaya çalıştığı gibi, hayvanların hayatını da korumaya çalışmıştır.

“Kenar-ı Dicle’de bir kurt kaparsa koyunu

Adli İlahi gelir de Ömer’e sorar onu.”  M. Akif Ersoy

Hz. Ömer’in oğlu Asım’ın torunu Emeviler’in 8. Halifesi Ömer bin Abdul- Aziz de 15 yaşına gelen bütün gençleri memur yapıp maaşa bağlamıştır. (2)

İşte insanların malını, canını koruyan bu şanlı, adaletli devlet başkanının torunu da böyle başarılı olur.

 

  • İbn-i Sad : 3/217, İbn-i Asakir Kenz 2/317, Hadislerle, Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık, C.2, S.825
  • Sahih-i Buhari, C.8, S. 106, Hadis No:1159

 

 

 

 

Yorum Yapın

Navigate