Kıbrıs Deklarasyonu

Aykut Edibali ve arkadaşlarının milli davalar söz konusu olduğunda cansiperane bir gayretle hiçbir makam, mansıp beklemeden neler yaptıklarını Türk kamuoyu kadar dünya da bilir aslında. Doğu Türkistan’ın eski başbakanlarından İsa Yusuf Alptekin’in Türkiye’ye gelmesi konusundaki çalışmaları göz yaşartıcıdır.  KIBRIS Davası için yapılan çalışmaları özetin özeti halinde dergimizin diğer sayfalarında okuyacaksınız.

1995 yılında “Gümrük Birliği” anlaşması yapılırken devrin hükümetini uyarmış Başbakan Tansu Çiller ve Dışişleri bakanı Coşkun Kırca’dan yazılı teminat alınmıştı. Tansu Çiller ve Coşkun Kırca imzasıyla yayınlanan bildiride “Türk Hükümeti; 1/95 sayılı kararın 16, 52 ve 64. Maddeleri hükümlerinin Türkiye’nin ve KKTC’nin eşit egemenliğine, hak ve çıkarlarına aykırı durumların ortaya çıkması sonucunu doğurmayacağının AB tarafından teyit edilmesini kesinlikle temin etmek kararındadır.” cümlesi yer almıştı. Böylece KKTC’nin Gümrük Birliği anlaşmasına yem edilmesinin önüne geçilmişti. Hatta merhum Dışişleri bakanlarımızdan İsmail Cem yurtdışındaki uluslararası bir toplantıda KKTC aleyhine bir karar alınmak üzereyken az önce söz ettiğimiz bildiriyi gündeme getirerek aleyhte karar çıkmasını önlemiş ve “Edibali’nin hükümetten aldığı yazılı açıklama hem bizi, hem de Kıbrıs’ı kurtardı” demiştir.

Kıbrıs Türklerinin başı ne zaman dara düşse Mücadeleciler imdadına yetişmiştir. Aşağıda okuyacağınız 12 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan deklarasyonda yine böyle bir sıkıntılı zamanda yayınlanmış ve kalıcı prensipler, akılcı çözümler önermiştir. Bildiride adı geçen kişiler, kurumlar değişse de konu özü itibariyle değişmemiştir. Geçerliliğini hâlâ koruyan bu bildiriyi önemine binaen yeniden dikkatinize sunuyoruz.
DÜNKÜ UYARILAR BUGÜN DE GEÇERLİDİR

Kıbrıs için yeni felaket planları hazırlanmakta…

Mİllet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Kıbrıs ile ilgili bir Bildiri Yayınladı. Bildiri’de ABD’nin ve Batı’nın Kıbrıs’ta yeni bir Bosna akibeti planladığını belirten Edibali , 6 madde ile de yapılması gerekenleri sıraladı.

Bildiride, “Bir ülke vatan olarak bilindikten sonra hangi noktasını diğerinden daha önemsiz sayabiliriz? Kars’ı mı, Edirne’yi mi, Bursa’yı mı, Konya’yı mı, Afyon’u mu? Çok iyi biliniz ki, bugün Kıbrıs üzerinde pazarlık yapmaya çabalayanlar, ülkemizin ve tarihimizin en aziz köşeleri için de aynı pazarlıklara sürüklenebilirler” diyen Edebali şöyle devam etti;

Uyarıyoruz: Yapılan pazarlıklar hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Hem yerli hem de yabancı pazarlıkçılar hesaplarını buna göre yapsınlar.

4 Ocak günü ABD Başkanı Obama Türkiye’ye Kıbrıs konusunda emir verme cüretini gösterdi! Türk milleti özgürdür! Türk Devleti Bağımsızdır! Ne Amerika’dan ne de Rusya’dan emir almaz! Almamalıdır!

Türkleri Rum insafına terk eden, adeta bir Bosna akıbetine sürükleyen yeni felaket planları hazırlanmaktadır. ABD’nin politikalarını devam ettirmek ve savunmak ülkemizi ve Kıbrıs’ı felakete sürükler. Türkiye’nin izleyeceği Kıbrıs politikası milli olmalıdır, bağımsız olmalıdır!

Yaşasın Bağımsız KIBRIS TÜRK CUMHURİYET

İ Kıbrıs Davasının Esasları

Madde – 1 Türkiye, Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalı, gereklerine uymalı, cumhuriyetin dünyaca tanınmasını sağlamalıdır.

Madde – 2 Rumlarla federasyon tezi kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin Rumlarla eşit haklara sahip ve bağımsız oldukları kabul edilmeden hiçbir ilerleme sağlanamaz.

Madde – 3 Toprak, anayasa ve hürriyetler, göçmenler meselesi hiçbir şekilde Türkiye’yi 1974 öncesi felaketli Kıbrıs ortamına götürmemelidir. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için 1974 öncesine dönüş asla kabul edilemez. Toprak, anayasa, göçmenler, haklar ve benzeri konular hiçbir şekilde ayrı ayrı paketler halinde ele alınmamalıdır.

Madde – 4 Londra ve Zürih antlaşmalarıyla doğan haklarımız sürekli olarak saklı kalacaktır. Hiçbir platformda bu hakların münakaşasını kabul etmeyiz. Türkiye’nin garantörlüğünü, Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki haklarını hiçbir şekilde müzakere ettirmeyiz.

Madde – 5 1974 yılında Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri ve Rumları Samson darbecilerinin zulmünden kurtaran Kahraman Türk Askeri Kıbrıs’ta kalacak, bir adım geri atmayacaktır. Kıbrıs Türkleri, çeteci zalimlerinin karşısında kılları bile kıpırdamayan İngilizlere ve mazisi malum Rum yönetimine bırakılamaz.

Madde – 6 Aşikâr olan bir şey vardır. Türkiye’nin menfaatlerinin ancak, tarihen bir Türk toprağı olan Kıbrıs’ın savunulması ile sağlanabileceğidir. Türk milleti, yaşamak istiyorsa, mutlaka bu menhus Elen ablukasını yırtıp atmalıdır.

Kıbrıs, Girit, 12 Ege Adası ve Batı Trakya… mutlaka Türkiye sınırlarına alınmalıdır. Türk illeri Anavatanına elbet kavuşacaktır!

Yorum Yapın

Navigate