MÜSLÜMAN   TÜRK  KİMLİĞİMİZİ  KAYBETMEK ÜZEREYİZ !!

Emperyalizmin yeni oyunu ve düzmecesi “küreselleşme”maalesef semeresini vermeye başladı.Türkiye bu oyuna geldi,küresel güçler iyi tosladı ve akıl tutulması ile hem milli hafızamızı hem de Müslüman Türk kimliğimizi yitirmek üzereyiz.Allah yardım etsin ve yöneticilerimze basiret ve feraset versin.En yetkili ağızlardan birkaç kez aldatıldığımızı duyduk ve hayal kırıklığı yaşadık.Allah beterinden korusun.”Paralel yapı”bizi aldattı denildi ve arkasından da “Çözüm Sürecinde”aldatıldık,bizi oyalamışlar ve çok güçlenmişler denildi.Halbuki hazreti peygamber şöyle buyuruyor “Mümin kendisini yılanın deliğinden bir kez ısıttırır.İki kez ısıttıran ahmaktır” ve aynı zamanda bir başka hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır”Müminin ferasetinden sakının,korkun.O,  Olaylara hayırla,nurla bakar”ki bunada ters düşmektedir.Yüce Allah sonumuzu hayreyliye.

TERÖR-  ACI-STRES-KORKU-GÜVENLİK ZAAFI –EKONOMİK KRİZ=RUHSAL TRAVMA =BUNALIM

Ülke olarak pek çok ağır koşulun baskısı altında yaşamaktayız.Ülke olarak hergün şehitlerimizi toprağın bağrına verirken ağlamaktayız.Büyük bunalımlar,ıstıraplar,acılar,korkular,güven bunalımı,sosyal dağınıklık ,ekonomik kriz ve perişanlık milli hafızamızın zayıflamasına ve milli kimliğimizi unutmamıza sebebiyetler vermektedir.Bunlar yetmiyormuş gibi birde kimlik kargaşası çıkarıldı.Resmi dilimiz de tartışılır hale getirildi.Batı bir yandan da “etnik farklılıkları”mezhep farklılıklarını”kendisi için sorun görürken bizim için “zenginlik” olarak empoze etmeye başladı ve çok kültürlü bir toplum yaşayışını sürekli önümüze sürdü.Durmadan milli kimliğimizi ve milli hafızamızı,filimlerle,sanal medya ile,televizyonlarla,basınla,köşe yazılarıyla bombardumana tabi tuttu ve başarılıda oldu.Küresel sermayede bunlara destek verdi.Yerli işbirlikçilerde bunların değirmenine su taşıdı,milli reflekslerimizi felç ettiler,ulusal direncimizi kırdılar,milletimizi “halklar topluluğu”olarak lanse ettiler ve kendilerine bağlı  birde parti kurdular,etnik fitneyi ateşlediler,kırın birbirinizi ve öldürün birbirinizi dediler.

MİLLİ KİMLİK, ETNİK KÖKENLE DEĞİL,VATANDAŞLIK BAĞI İLE MEYDANA GELİR……..

Böyle bir ortamda,Türkiye üzerinda çıkarı olan dış güçler ve yerli işbirlikçileri,toplumun birlik ve baraberliğini bozmak için ellerinde epeyce koz vardır.Türkiye üzerinde canlı canlı ameliyatlar yapmak,etnik farklılıkları kaşıyıp kanatmak,mağdurlar peydahlayıp arka çıkmak bu soysuzların,kanı bozukların tarihi emelleridir.Tarih boyunca İslamın bayraktarlığını yapmış,kanını dökmüş,canını vermiş bir milleti,cezalandırmak,yaptıklarına pişman etmek bu alçakların hedefidir.”Türk ve Türklük “kavramını etnik milliyetçilğe indirgediler,sulandırdılar ve egemen unsur olmaktan çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar.Şunu asla unutmayınız ki,Türklük ve Türkiye çok önemlidir çünkü,Türkiye,Türk dünyasının ve İslam dünyasının ruhudur,manasıdır,kalbidir ve beynidir.Her Türk vatandaşı ,kavmi,kökeni ne olursa olsun Türkiye’yi korumak zorundadır,çünkü Türk vatandaşı olmak hepimizin onuru,milli kimliği ve müşterek zenginliğidir.Bunu hepimizin koruması milli bir görevdir.

Yorum Yapın

Navigate