Ticaret Savaşları ve Emperyalizm

Ortadoğu, dünya petrol rezervlerinin yarısına sahip, aynı zamanda doğalgazın ana vatanıdır. Küresel sermaye krize girdi, Amerika ve Avrupa ayakta kalmanın ve sömürüyü devam ettirmenin tuzak ve planlarını hazırlıyor! Bölünmeler darbeler ve savaşlar gündeme alındı. Bilindiği gibi ilk petrol savaşı Osmanlı imparatorluğunu darmadağın etmiş ve bu kocaman imparatorluk yaklaşık 32 devlete bölünmüştü. Şimdi bu coğrafya yine kan, gözyaşı ve iç savaşlarla boğuşmaktadır. İkinci petrol savaşında ise Avrupa ülkeleri yeniden düzenlendi. Petrol savaşının üçüncüsü ise Arap Baharının başlatılması, Kaddafi’nin öldürülmesi, Irak’ın işgal edilmesi, Suriye’nin iç savaşa tutuşturulması ve son günlerde de yok edildiği halde DEAŞ terör örgütü bahane edilerek bu coğrafyanın mezhep ve ırk savaşlarıyla yakılması olmaktadır. Bu çatışmaların hedefi petrol, suyolları ve enerji havzalarıdır.

Bunların hepsi de bu bölge de mevcuttur. Bu küresel güçler ellerine “özgürlük” ve “demokrasi” kavramlarını alarak Ortadoğu’yu ateş çemberine dönüştürmüş; hedefe Irak’ın üçe bölünmesi (şuan fiilen gerçekleşti ve üçe bölündü). İkinci hedef Suriye’dir. Ülke iç savaşla yok edilmektedir. Beş milyon insan evinden barkından göç etmiş çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmekte ve bunların 4,5 milyonu Türkiye’ye sığınmış, mülteci olmuş ve Türk milletinin himayesine sığınmışlardır.

Hedefte İran ve Türkiye görülmektedir. Dünyayı yeniden şekillendirme hevesinde olanlar binlerce insanı yok olmasını ve kitleler halinde öldürmelerini sadece seyretmektedir. Bu ayaklanma ve çatışmalar petrol savaşlarını kızıştırmakta kargaşa ve kaos çıkararak, Amerikan silah sanayisini ve özel ordu pazarlayan Amerikan şirketlerini daha da palazlandıracaktı. Birleşmiş Milletler de ayrıcalıklı beş daimi konsey üyesi devletler burada silah satacaklar ve kasalarını kan ve gözyaşıyla dolduracaklardır. Bu küresel ve sömürgeci güçler şu anda Ortadoğu coğrafyasında; IŞİD terör örgütünü bahane ederek bir koalisyon oluşturmuşlar ve her tarafı havadan bombalamaktadırlar. Askeri hedefler vurulması gerekirken birçok sivil yer ve insanlar hedef olmaktadır. Ve bu sömürgeci güçler bu müdahaleye, “insani müdahale” diyerek dünyayı kandırmaktadırlar. Bu bölge de asimetrik savaşlar yapılmakta hatta küresel şirket ve bankerler, petrol ağaları kendi aralarında çıkar çatışmaları yapmaktadırlar.

Ortadoğu’da Amerikan Raporu: “Global Trend 2015”

Batı emperyalizmi özellikle Amerika Ortadoğu coğrafyası üzerinde petrol coğrafi paylaşım konularında, “Global Trend 2015” adında bir rapor hazırlamış bulunmaktadır. Batı, bu raporunda Ortadoğu ve Avrasya’dan korktuğunu belirtmektedir. Özellikle Çin, Rusya ve Hindistan, “bir stratejik ortaklığa” gidebilirler ve bunu başarırlarsa IMF’nin ve dünya bankasının yeryüzündeki ekonomik liderliği yıkılabilir endişesine yer verilmektedir. Aynı raporda Amerika ve Avrupa’nın bu bölgelerdeki paylaşım kavgası başlayabilir denilmektedir. Özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki ekonomik çıkar farklılıkları Amerika- Avrupa dayanışmasını tehlikeye sokabilir hatta çökmesine sebep olabilir denilmektedir. Şuan itibariyle bu raporda belirtilen endişelerinin birçoğu gerçekleşmiş durumdadır. Amerika ve Avrupa ekonomik krize düşmüş, küresel şirketler çıkar çatışmalarına girmiş ve Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri üzerinde karşılıklı restleşmeler de başlamıştır. . O zaman tüm Ortadoğu milletleri sizlere seslenmek istiyorum. Batının bu kandırmaca ve içi boş vaatlerine artık kanmayınız. Onlar size ne özgürlük ne de demokrasi getirebilirler. Onlar sadece sizi uyutur vatanınızı böler ve ellerinizden bütün doğal kaynaklarınızı çalıp götürürler. Bu coğrafya insanlarına düşen görev kendi devletlerinin kaderine sahip çıkmak, bir olmak ve onlarına yem olmamaktır. Allah bu bölge insanlarına, aydınlarına, kanaat önderlerine, aşiret reislerine ve tüm vatanseverlerine basiret ve feraset nasip etsin.

 

Yorum Yapın

Navigate