Meclise Sunulan Cinsel İstismar Önergesi, Bu Suçu Meşru Hale Getirecek ve Suç Oranını Artıracaktır

TBMM’ne sunulan cinsel istismar suçu ile ilgili bir önergenin alelacele meclisten geçirilmeye çalışılması telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. İktidar ve muhalefet milletvekilleri konunun önemi ve hassasiyeti üzerinde bir kez daha düşünmeli, oldu bitti ile böyle bir kanunun çıkmasına fırsat vermemelidirler.

Çocuklara cinsel istismar suçunu düzenleyen TCK m. 103 de suçun tarifini yaparken; “15 yaşını tamamlamamış, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş, olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış” yine devamla “Çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranış” denilmiştir.

Cinsel istismar suçunu düzenleyen yasa mevzuu toplumsal ciddi sorunlar oluşturacaktır. Bu konudaki endişelerimizi şöyle sıralayabiliriz:

1) Yasa metninde geçen cinsel istismar tanımı için resme bakalım. 15 yaş altı çocuk ya da üstünde olsa gelişimi tamamlamamış çocuk…

2) Ama yasa, bugüne kadar olan istismar vakalarının mağdurlarının faillerle evlenmesi halinde cezayı kaldırıyor. Hatta yardım edenin de.

3) Bir yasa metninde mağdur ile failin evlenmesi ifadesinin geçmesi dahi korkunç değil midir?

4) Peki suçun tanımı değişiyor mu? Hayır. Suçun cezasının “bundan sonra” daha da artacağı söyleniyor. Ama öncekilere af çıkıyor.

5) Bakın bu kanunla töre için istismar edilen 14 yaşındaki kız, 17 yaşına geldiğinde sapığını çıkarmak için resmi nikahlanacak. Hatta bu yıl 14 yaşında bir kızı taciz ettiği için hapse düşen sapığı kurtarmak için önce kızın yaşı büyütülür. Sonra nikahlanır.

6) Türkiye’de töre vs. sebebi ile bu tür istismarlar yaygın değil mi? Bu yasa, bu cezalar bu istismarların önüne geçmek için değil mi? Eee, istismarı önlemek için yılların mücadelesi çöpe mi gidecek?

7) Bunu sen hem yasa ile hem mahkeme kararı ile uygularsan, sonraki yıllar için de içtihat yaratacaksın. Sadece yasaya tarih koymak yetmez.

8) 14 yaşında kızın iradesini şekerle, bebekle, telefonla vb. kandırabilirsin. Oyuncakla rızasının olduğuna dair kandırılan küçük kız çocuklarını kandıranlar, “kızın rızası var” diyerek salınacaktır. Yasa 15 yaş altını direk kapsar.

9) Yani gerçekten mağdur varsa aileleri ve kendilerinin tek tek tahkikatı yapılarak incelenir, inceleme neticesine göre genelleştirme yapılmadan bir düzenleme yapılabilir. Ama şu hali ile geçirilmeye çalışılan yasa mağduriyeti önlemekten çok istismarcılara yarayacaktır.

10) Yasanın bu hali, “hırsızlık, katillik suçtu. Sonra da suçtur. Ama düne kadar yapılanları affediyoruz” kadar saçma bir uygulama doğurur.

11) Adalet bakanının yaş haddinden dolayı resmi nikah kıyamayan çocukları dini nikahlı ve evli olarak nitelemesi bile çok çok büyük sorundur. Ve bakanın açıklamasına göre uygulama 15 yaş altı için dini nikahı legalleştirir ki bunun sonuçları altında tüm ülke ezilir. Yapmayın.

12) Özellikle doğuda 12- 13 yaşında nikah kıyılan kızları düşününce insanın tüyleri ürperiyor. Böyle nikahlanan hangi kız çocuğu rızam yoktu diyebilir?

13) 13 yaşında tecavüze uğrayan ve ailesi tarafından zorla evlendirilmişse hem sapığı, hem ailesi ciddi ceza alacak bir kız çocuğu düşünün. Rızam var dedirtilirse, kocası hapisten çıkıyor. Everen babası hapisten çıkıyor. Bu kızın direnmesini mi bekliyorsunuz?

14) Devlet de, yasalar da, bizler de bu çocuklar için siper olmalıyız. Onlar iradesi ile değil, istismar ile cinsellikle tanışan çocuklardır.

15) Çıkarılacak böyle bir yasa ile, 3.000 mağdur aile var derken 50.000 mağdur kız çocuğu yaratır ve onların tek umudu olan devlet gücünü de yitirirsiniz.

16) Bu yasa, geçmiş yasa ihlallerinin doğurduğu fiili durumu legalleştirir. Bundan 5-10 yıl sonra aynı fiili durum ortaya çıkınca ne yapacağız? Yeniden bir yasa mı çıkaracağız? Bundan sonra çıkmayacak dense bu garantiyi kim verebilir? Daha önce bedelli askerlik yok dendi, geldi. Bir daha bedelli askerlik olmayacak dendi yine geldi. Fiiliyattan ötürü belki bir daha gelecek. İstismarcıya “Fiiliyat oluşunca yine böyle bir yasa gelir nasılsa” umudu verilir mi? Yeni yasalar beklentisi, cinsel istismarcıların istismarlarının toplumda artarak yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

17) Bu tasarı geçerse pedofili vakaları legalleşir. Çocuk yaşta evlilik yasa ile bir kereliğine mahsus olsa dahi kanunlaştırılmamalı…

Yasa koyuculara hatırlatırım. Medeni Yasaya göre 15 yaşındaki bir çocuğa anne ve babasının izni olsa dahi, resmi nikaha müsaade edilmezken, siz bu çocuklara sırf tecavüz edildi diye, tecavüzcüsüyle evlenmesine nasıl izin vereceksiniz.

Önergede imzası bulunan vekillerimiz, eğer akıl ve izan sahibi iseniz bu önergeden imzanızı çekin. Aksi halde bunun vebali altında ezilirsiniz.

Umarım siyasi saçma inatlaşmalar ile bunu yasalaştırma gafletine düşülmez.

 

 

Yorum Yapın

Navigate