BAHŞEDİLMİŞ ÇOCUĞU TANIMA VE KARİYER PLANLAMA

 Bahşedilmiş/ yetenekli çocuklar nasıl tanımlanabilir? Ne zaman ve kesin olarak hangi yetenekleri geliştirilebilir? Tek bir yöntem mi kullanılması gerekir, yoksa başka başka yöntemleri bir arada kullanılabilir mi?

Bahşedilmiş/Yetenekli çocukların eğitiminde öğretmenlerin ve ailelerin oynadığı rol nedir? Bu roller birbirinden nasıl farklılık gösterirler? Bahşedilmiş çocukların diğer çocuklardan farklı duygusal gereksinimleri var mıdır? Bahşedilmiş çocuklar, eğitim desteğinden mahrum kaldıklarında ne olur?

BAHŞEDİLMİŞ ÇOCUĞU TANIMLAMA

Tanımlama, bahşedilmiş/yetenekli çocukları tanımlayan teorik temelde olduğu kadar, tanımlamanın amacına da bağlıdır.

Yüksek yetenekli çocuklar, sanılanın aksine hemen tanımlanamazlar. Bununla birlikte, aşağıdaki unsurlar yeteneği keşfetmede güçlük çıkarmaktadır:

-Gözlemsel hatalar

– Ailelerin veya okulun sosyalleşmeye uygun olmayan yapısı

Peki, bahşedilmişliği/yeteneği ortaya çıkarmanın, tanımlamanın güçlükleri nelerdir? Bunları şöyel sıralayabiliriz: Sosyal izolasyon, egocentrik tutumların ve davranışların gelişmesi, kişilik gelişimini tehlikeye atmak, çok fazla başarma baskısı veya fazla sorumluluk. Ayrıca tanımlamada sürecinde metodolojik problemler de ortaya çıkabilir.

 

BAHŞEDİLMİŞ ÇOCUK NE ZAMAN TANIMLANIR?

Bahşedilmiş/yetenekli çocuklar ne zaman keşfedilmelidir?

1)Anaokullarında olabildiğince erken yaşlarda teşhis edilebilirler.

2)Devam eden tanımlama süreçleri sırasında

Bu tanımlama süreci gönüllü olarak mı yoksa okulda zorunlu olarak mı yapılmaktadır? Bu sürece etki edenler, sadece bilimsel değil aynı zamanda da motivasyonel ve kişisel gelişimin sosyal duygusal alanları ile ilgilidirler.

BAHŞEDİLMİŞ ÇOCUĞUN EĞİTİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

Bahşedilmiş çocukların hayatında en önemli iki yetişkin grup, çocukların aileleri ve öğretmenleridir. Ancak aileler, okul personeli ile uyumlu çalışma yeteneğinden yoksun olabilirler. Kariyer seçimi bu yetenekli çocuklar, çoklu yeteneklere sahip oldukları için güç olabilir. Aileler çocukları için en iyisini isterken, motivasyonları bazen daha az özverili olabilir. Bu tür bahşedilmiş/yetenekli çocuklara kariyer tavsiyesinde bulunurken şunları göz önünde bulundurabilirsiniz:

  • Öğrencilere hayatları boyunca sadece tek bir kariyerlerinin olmayabileceğini hatırlatın.
  • Boş zamanlarında kişisel gelişimlerine odaklanın
  • Benzer yetenekleri ve ilgileri olanlarla ilgilenin, böylece izolasyondan kurtulmasını sağlarsınız
  • Kariyer danışmanlığını, hayatınızı tatmin edici konuları öğrenmek için bir fırsat olarak görün.

Yorum Yapın

Navigate