YÜCE MİLLETİMİZİN EGEMENLİK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

23 Nisan 1920 Millî iradenin tecelligâhı olan TBMM’nin açılışının 100. Yıl dönümü tarihimizde önemli bir dönüm noktası ve aynı zamanda varlığına kastedilen Milletimizin uyanışının simge günüdür, kutlu olsun…

“Milli iradeyi hâkim kılmak esastır.”  “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
“Kahraman ve Gazi Meclis” in dünyaya ilan ettiği cumhuriyetin kuruluş temelleri ve prensipleri; hürriyet severlik, hamiyetperverlik, adalet ve ahlak tutkusu, demokratlığı milletimizin ilham kaynağı olmuş, olmaya devam edecektir.

Millî egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil eder. “Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir.”

(Atatürk)

 “Egemenlik bölünmez, paylaşılmaz ve münakaşa edilemez.” “23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı, millî tarihimiz için olduğu kadar bölge ve İslam Türk tarihi bakımından da önemli bir bayramdır. 100 yıl sonra 23 Nisan’ı anlayış ve kavrayışımızın bugünkü ve yarınki Türkiye’ye ilham ve telkin ettiği çözüm doğrultularını, ölçülerini, bakış açılarını ve hedeflerini yeniden hatırlamak Türkiye üzerinde görülen ve duyulan telkin, aldatma ve kandırma çabalarının baskısı karşısında tekrar tekrar hatırlamakta yarar bulunmakta”

(Aykut Edibali)

Egemenlik; Türk Milletinin, hür ve bağımsız yaşama iradesidir. Özgürlüğünün harcıdır, özüdür. Demokrasinin gelişmesi, demokrasi kültürünün varlığına bağlıdır. Milletin iradesi önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Egemenlik, İlerlemenin, yücelmenin, yükselmenin, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın adıdır. Egemenlik, Ülke insanını kutuplara ayırmadan, bölmeden, birbirine düşman etmeden, ötekileştirmeden, kin ve nefret tohumu ekmeden, sevgi, güven, huzur içinde ortak yaşamasının tezahürüdür.

Büyük, necip milletin evlatları olarak atinin medeniyet ufkunda kültür ve medeniyetimiz parlayacak, milletimizin ulvi değerleri inşallah yaşayacaktır.  Cumhuriyetin kuruluş temellerinde olduğu gibi sivil, asker, din adamları, entelektüeller, tüm temsilciler hep birlikte bugün de milletimizin, devletimizin selameti için ilmin rehberliğinde çalışarak egemenliğimize ve çocuklarımıza her alanda sahip çıkmalıyız…

TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümünü ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan edilen Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramını en içten duygularla kutluyor, çocuklarımıza bu bayramı hediye eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ve gazi 1. Meclisimizin üyelerini ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Yorum Yapın

Navigate